Radar · Basinkomst

Nästan varannan finländare drömmer om att pensionera sig i förtid

43 procent av finländarna vill lämna arbetslivet innan pensionsålder och i genomsnitt cirka 6 år före.

Många finländare vill njuta av livet istället för att arbeta. Det var ett av de vanligaste svaren i en färsk undersökning kring finländarnas inställning till arbetslivet. Hela 43 procent av de tillfrågade vill sluta jobba innan pensionsåldern.

Över 1 000 arbetstagare och 200 arbetsledare i åldern 18–65 år deltog i den undersökning som det finländska vårdbolaget Mehiläinen har gjort i samarbete med marknadsundersökningsföretaget Taloustutkimus.

Undersökning visade att finländarna tyckte att arbetet inte är det viktigaste i livet och att många ansåg att arbetet hade blivit för stressigt.

En stor andel, 43 procent ville sluta jobba innan de uppnått pensionsålder. I genomsnitt ville de svarande jobba 6,4 år innan deras pensionsålder. Personer i åldern 18–30 år önskade sluta 9,2 år innan pensionen.

– Det är dramatiskt att så många som svarat inte vill fortsätta jobba fram till pensionen, säger arbetsplatspsykolog Suvi Suortamo hos Mehiläinen, till Svenska Yle.

Njuta av livet

På frågan varför folk vill sluta jobba i förtid svarade 68 procent att det var för att de ville njuta av livet, 64 procent svarade att arbetet inte meningen med hela livet. På frågan om vad som skulle kunna orsaka att de lämnade arbetslivet i förtid, svarade 67 procent hälsoskäl.

Men det var inte alla som ville lägga arbetshandskarna på hyllan. De som planerade för en lång karriär hoppades kunna arbeta även tre år efter pension. För att vilja stanna på jobbet var meningsfullt arbete och arbetsflexibilitet bland de viktigaste förutsättningarna.

Åldrande i arbetslivet

En annan del av undersökning handlade om attityder kring åldrandet och arbetet. Det visade sig att bara hälften av cheferna svarade att åldern inte spelade någon roll när det handlar om att satsa på enskilda medarbetare. På frågan om hur långt upp i ålder det lönar sig att satsa på arbetstagarna svarade de i chefsställning i medeltal 54 år.

Mehiläinen skriver att undersökningen visar på oroande resultat i synen på äldre på arbetsplatserna. Särskilt som att tendensen är att arbetslivet blir allt längre och att många företag bör ge stöd till sina anställda i alla skeden av deras arbetskarriärer.

Otillräcklig dialog

De äldre deltagarna ansåg i sin tur att de sällan kände sig utanför, eller att de inte fick uppskattning för sina kunskaper, men att uppemot en fjärdedel oroade sig för att hälsan skulle kunna påverka arbetsförmågan. 

26 procent av de svarande upplevde att arbetsgivaren investerar väldigt eller ganska mycket i dem, medan 14 procent upplevde att arbetsgivaren inte investerar i dem alls.

– Man tror ofta att en åldrande anställd är mindre produktiv, men åldrandet i sig påverkar inte arbetsproduktiviteten. Fördomar och stereotyper blir starkare när en viss ålder infinner sig. Det antas att medarbetaren inte längre är motiverad eller villig att förändras. I mitt eget arbete har jag märkt att dialogen mellan arbetsledare och medarbetare ofta antingen helt saknas eller är otillräcklig. Det är oroande att många åldrande upplever att de inte får stöd i arbetslivet, säger Mehiläinens företagshälsopsykolog Marja Vidgrén i ett pressmeddelande.