Radar · Inrikes

Mer studiemedel nästa år – gymnasieeleverna utan igen

Ingen påfyllning på kontot för gymnasieeleverna i år heller.

1 januari 2024 höjs studiemedlet med runt 1 100 kronor i månaden för den som studerar på eftergymnasial nivå,  skriver CSN i ett pressmeddelande.

Även fribeloppet höjs vilket innebär att en studerande med fullt studiemedel under 20 veckor får tjäna omkring 111 000 kronor det halvåret eller 18 500 kronor i månaden.

Även studiestartsstödet för arbetslösa höjs till 10 884 kronor för fyra veckors heltidsstudier.

Höjningen gäller både bidrags- och lånedelen i studiemedlet och den som har ett beslut om studiemedel för 2024 kommer automatiskt att få de nya beloppen.

Noll kronor till studenter på gymnasiet – igen

Studiebidraget på gymnasiet påverkas däremot inte och ligger kvar på 1 250 kronor i månaden. Senaste det höjdes var 2018.
2018 var studiebidraget på gymnasiet 1 050 kr per månad.

Om gymnasieelever ska vänta lika länge som mellan de senaste två höjningarna får de vänta ytterligare åtta år – den näst senaste höjningen var 2006.

Enligt SCB:s Prisomräknaren har studiebidraget på gymnasiet minskat med nästan 300 kronor i månaden sedan 2018 – eller drygt 3 500 kronor per år.

Det är inte CSN som bestämmer nivån på studiebidraget på gymnasiet utan riksdagen och det är ett fast belopp som inte är kopplat till prisbasbeloppet.

Bakgrunden till höjningen av studiemedlen är det nya prisbasbelopp som statistikmyndigheten SCB varje år räknar ut och som sedan fastställs av regeringen. Prisbasbeloppet används för att beräkna ett flertal ersättningar och bidrag, bland annat studiemedlet, skriver SVT/TT.