Radar · Utrikes

Vad krävs för cirkulär ekonomi?

Bild från januari 2021 då dåvarande miljö- och klimatminister Isabella Lövin (tv) och näringsminister Ibrahim Baylan höll en digital pressträff för att presentera den första handlingsplanen för cirkulär ekonomi.

Svaret på denna fråga diskuteras i skrivande stund under en konferens i Bryssel som arrangeras av Linköpings universitet. Under två dagar kommer principer, metoder och riktlinjer som möjliggör ett mer resurseffektivt näringsliv att läggas fram.

– I den akademiska världen råder det, för ovanlighetens skull, praktiskt taget full konsensus i en fråga: en mer cirkulär ekonomi är den enda vägen framåt. Vi kan inte backa in i framtiden. Under de år som vi arbetat med Mistra REES har det blivit tydligt att även våra företag och politiker håller med, men incitamenten för att ställa om snabbare saknas, säger Mattias Lindahl, professor i produktrelaterat miljöarbete vid Linköpings universitet.

Corinne Platten

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV