Radar · Inrikes

Student trakasserade men får vara kvar

Karlstads universitet lägger ned ett disciplinärende mot en student.

Studenten hånade och trakasserade läraren och andra studenter. Men Karlstads universitet stänger inte av honom. Det saknas lagligt stöd för det, enligt universitetet.

Fallet rör en student, som av universitetet beskrivits som ”en nätprofil med uttalat högernationalistisk agenda”. Han anmälde sig till kursen Ras och vithet i Sverige, i syfte att granska den och ”politiska aktivister på vänsterkanten”. Men hans metoder ledde till att läraren sjukskrevs och flera studenter hoppade av, vilket flera medier har rapporterat om.

Studenten anmäldes till lärosätets disciplinnämnd, vars beslut blev att lämna ärendet utan åtgärd. Studenten blir varken varnad eller temporärt avstängd.

Enligt nämnden är det visserligen klarlagt att studenten utsatt både studenter och kursledaren för trakasserier genom kränkningar i form av bland annat hån och tillmälen på nätet och i sociala medier. Men trakasserierna har inte varit diskriminerande på det sätt som krävs för avstängning, enligt disciplinnämndens protokoll.

Studenten kan inte heller stängas av för att ha stört undervisningen, enligt nämnden. Hans inlägg på nätet kan framstå om kränkande och omdömeslösa, men är inte ”av en sådan dignitet att de i sig skulle motivera disciplinära åtgärder”, enligt nämnden. Inte heller att studenten gett sken av att filma en föreläsning är tillräckligt skäl.

Rektorn emot

En ledamot i nämnden ansåg att studenten borde stängas av: universitetets rektor och nämndens ordförande Jerker Moodysson.

Han säger att nämnden lutat sig mot ett tidigare fall, från 2005, där kammarrätten i Stockholm slog fast att studenter bara undantagsvis kan få en disciplinpåföljd för saker som hen skrivit eller sagt på sociala medier.

– I dag har vi en helt annan verklighet med många fler sociala medier. Jag anser att vi inte längre kan luta oss mot ett 18 år gammalt prejudikat, säger Jerker Moodysson.

TT

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV