Radar · Basinkomst

Nya regler gör det svårare att få arbetsträna hos ideella föreningar

Ideella organisationer är kritiska mot Arbetsförmedlingens nya rutiner kring arbetsträning som kan gynna privata aktörer.

Arbetsförmedlingens nya regler kan slå undan benen för personer som arbetstränar hos ideella verksamheter som Stockholms stadsmission. Från 1 oktober ska arbetsträning tas över av privata aktörer via upphandlingar.

Arbetsförmedlingen har ändrat sina rutiner för beslut om arbetsträning och förstärkt arbetsträning. Numera ska upphandlade tjänster användas för att tillgodose de arbetssökandes behov, meddelar myndigheten i ett pressmeddelande.

Det handlar om insatser med handledning på arbetsplatser som är riktade mot personer som deltar i exempelvis jobbgarantin för ungdomar, jobb- och utvecklingsgarantin och etableringsprogrammet.

Bakgrunden är att Arbetsförmedlingen tolkar det som att de nya upphandlingsrättsliga reglerna kommer att krocka med hur det funkar idag.

Drabbar ideella organisationer

Främst drabbar det här personer som får sin arbetsträning via Samhall, kommuner och idéburna organisationer.

– Det är den arbetssökandes behov som är styrande för vilken tjänst som används. Finns det en upphandlad tjänst som kan tillgodose det behovet ska vi välja den i första hand, säger verksamhetsområdeschef Tove Elvelid, i ett pressmeddelande.

Dessutom kommer den fördjupade bedömningen, som är ett skriftligt utlåtande av den arbetssökandes arbetsförutsättningar, att upphöra.

Arbetsförmedlingen har cirka 5 000 deltagare hos anordnare i arbetsträning och förstärkt arbetsträning. För deltagare i pågående insatser kommer förändringen inte att ha någon påverkan, meddelar myndigheten.

”Behoven täcks inte”

Nu varnar ideella aktörer som Stadsmissionen att det här kan slå hårt mot flera av de deltagare som är med i deras verksamheter.

– Vi har svårt att se var personerna som kommit till oss ska ta vägen – deras behov kommer inte täckas av de upphandlade tjänsterna. Jag är orolig för dem, men också för vår verksamhet som startade för att ge människor chans till ett arbetsliv, säger Alve Högman, chef för utbildning och arbete på Stockholms stadsmission, till Arbetet.

Stadsmissionen har redan varslat handledare eftersom att den räknar med att dess tjänster inte kommer att efterfrågas på samma sätt när reglerna ändras. Handledarnas löner har betalats av Arbetsförmedlingen.

Andra ideella organisationer som Arbetet har talat med ger samma budskap. Bland annat menar Funktionsrätt Sverige att beslutet stänger dörren till arbetsplatser som redan har erfarenhet och förutsättningar att stödja deras målgrupp in på arbetsmarknaden.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV