Radar · Inrikes

“NPM skapar rädda organisationer”

Införandet av en dominerande marknadslogik i skolorna har bland annat lett till konkurrens mellan lärare.

Ett alltmer individualiserat läraryrke som bygger på konkurrens snarare än samarbete. Det är några av slutsatserna som presenteras i en ny avhandling från Göteborgs universitet.

Avhandlingen är resultatet av ett etnografiskt projekt som pågått mellan 2012 och 2022. Baserat på intervjuer och observationer på en gymnasieskola visar Mikael R Karlsson hur läraryrket blivit alltmer individualiserat och att lärare ofta vantrivs i den marknadsanpassade skolan.

– Den lärare som är kritisk kan ses som förändringsobenägen och jobbig av rektorer och skolledare, vilket i sin tur kan påverka både lön och möjligheten att haka på de karriärmöjligheter som marknadslogiken erbjuder. Mina och andras studier visar att New public management skapar rädda organisationer, säger Mikael R Karlsson.

Mikael R Karlsson menar vidare att förändringar som marknadslogiken inneburit lett till en kultur bland lärare som inte handlar om att göra, utan om att synas.

– Det var inte längre självklart att dela med sig av sina idéer och pedagogiska upplägg till sina kollegor eftersom det i förlängningen kunde komma att påverka den individuella lönen.

Med sin avhandling hoppas Mikael R Karlsson kunna ge en röst åt alla som dagligen sliter i skolorna.

– Jag vill ge dem verktyg till att förstå vad som sker när förändringsprocesser – oavsett om det handlar om skolutveckling eller utbildningspolitiska reformer – får dem att reagera. I grunden handlar det om att kritiskt granska en verksamhet för att avtäcka dolda strukturer och sammanhang för att ge lärare och rektorer möjlighet att agera.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV