Radar · Mänskliga rättigheter

Danska kvinnor betalar för sen abort i Sverige

Roxana Leyton, abortansvarig barnmorska vid Skånes universitetssjukhus, får regelbundet besök av danska kvinnor som önskar en sen abort.

Danska kvinnor åker över till Skåne och betalar för en abort efter vecka tolv. Men nu kan Danmark vara på väg att utöka aborträtten. –För de danska kvinnornas skull hoppas jag det, säger Roxana Leyton, abortansvarig barnmorska på Skånes universitetssjukhus.

I Sverige behöver kvinnor inte förklara varför de önskar att avsluta en graviditet fram till vecka 18.

Samma sak gäller danska kvinnor som reser till Sverige.

Därför vet inte Roxana Leyton varför de danska kvinnorna vill utföra en abort på Skånes universitetssjukhus, men hon vet att de hade föredragit att genomföra processen i Danmark.

– När de kommer hit måste de kommunicera på ett annat språk, de vet inte hur systemet fungerar och de måste resa hit. Det skapar såklart en otrygghet, säger hon.

Kan bli en dyr resa

Dessutom måste de betala för aborten, vilket brukar landa på 16 000 kronor. Det första kontrollbesöket kostar 2 500 kronor och själva aborten 13 500 kronor.

– Men om det skulle uppstå komplikationer kan det dra iväg. För varje dag som de är inlagda kostar det 13 500 kronor, säger Roxana Leyton.

I dag kan kvinnor i Danmark utföra en abort fram till vecka tolv. Därefter måste de ansöka om ett speciellt tillstånd hos ett abortråd som i vissa fall kan ge ett tillstånd.

Trots möjligheten är det inte alla som ansöker om tillståndet innan de beslutar sig för att resa till Skåne, enligt Roxana Leyton.

– Vissa bryr sig inte om att ansöka då de på förhand tror att svaret kommer att bli nej. De är ju redan lite längre gångna och vill inte heller riskera att dra ut på processen ännu mer.

Ny rekommendation 

Men nu har debatten om gränsen för fri abort återigen blivit aktuell i Danmark. Detta efter att landets etiska råd gått ut med en rekommendation om att gränsen bör utökas från tolv till 18 veckor, vilket är den nuvarande gränsen i Sverige.

Tre partier på högerkanten, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige och Danmarksdemokraterna, uppgav redan på förhand att de inte önskar att förändra gränsen för abort.

Tre andra partier har uppgett att de vill ändra den nuvarande lagstiftningen. Övriga fem partier, Socialdemokraterna bland andra, har sagt att de kommer att komma med ett nytt beslut efter rådets nya rekommendation. Men hitintills har inget av partierna lämnat ett besked i frågan.

Leder till en ojämställd vård

Roxana Leyton, som själv hoppas att kvinnor i Danmark ska ha samma möjlighet till abort som svenska kvinnor, menar att möjligheten att betala för abort skapar en ojämställd vård.

– Vi lever i en tid där kvinnor kan hitta lösningar tack vare den digitala revolutionen. När man har pengar kan man alltid köpa sig till en säker abort. Det är också en trend som går att se i länder där abort är förbjudet.

Hon uppskattar att det årligen kommer mellan 14 och 18 danska kvinnor till Skånes universitetssjukhus för en abort efter vecka tolv. Hur många det totalt rör sig om i Sverige vet ingen eftersom det inte förs någon statistik.

Möjligheten har funnits sedan 2008 då utländska kvinnor fick rätt till fri abort i Sverige trots att de inte är bosatta i landet.

– Det var kanske inte så många som räknade med att det skulle komma kvinnor från Danmark. Vi har enstaka kvinnor från andra länder, men Danmark är det enda land som sticker ut. Det har såklart att göra med att det är nära till Skåne, men många trodde nog att majoriteten skulle komma från till exempel Polen, säger Leyton.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV