Radar · Miljö

Djurplankton kan äta plast – och förvärra plastkrisen i haven

Plastskräp i haven bryts ner till mindre beståndsdelar och blir så småningom mikroplast.

Forskare har upptäckt att en typ av djurplankton, kallade hjuldjur, kan äta mikroplast. Men det verkar inte vara lösningen på plastföroreningarna i haven. För det som kommer ut är istället: nanoplast.

Hjuldjuren – mikroskopiskt små djurplankton som fått sitt namn eftersom de har en rund, hjulliknande mun som viftar ner födan – äter inte bara växtplankton och bakterier. De misstar också mikroplast för mat. Det har en forskargrupp ledd av University of Massachusetts Amherst upptäckt.

Baoshan Xing, professor i miljö- och markkemi på nämnda universitet säger till The Guardian att man valt att studera hjuldjuren just för att de har en tuggfunktion som liknar den antarktiska krillens, ett kräftdjur som forskare redan 2018 upptäckte kunde äta mikroplast och bryta ner det till mindre mikroplastbitar.

– Medan antarktisk krill lever på en plats som i huvudsak är obefolkad, valde vi hjuldjur delvis för att de förekommer i hela världens tempererade och tropiska zoner, där människor bor, säger Xing till tidningen.

Flera biljarder – varje dag

Forskargruppen såg att när olika arter av hjuldjur, saltvattenlevande såväl som sötvattenlevande, utsattes för mikroplast i sin vattenmiljö så kunde de äta mikroplast upp till en storlek av 10 mikrometer (0,01 millimeter) och sedan bryta ner dem till tusentals nanoplastbitar som släpptes ut i den omgivande miljön.

Forskarna räknade ut att bara i Poyang Lake, Kinas största sjö, skapade hjuldjur 13,3 biljarder (det vill säga 13,3 miljoners miljarder) av dessa nanoplastpartiklar – varje dag.

Det är i dagsläget inte känt exakt hur nanoplaster påverkar djur och människors hälsa. Men det finns tecken som tyder på att de kan vara mer skadliga än mikroplaster på grund av den mindre storleken.

– Det vetenskapliga samfundet behöver avgöra hur skadliga dessa nanoplaster är. Vi måste titta på andra organismer på land och i vatten för biologisk fragmentering av mikroplaster och samarbeta med toxikologer och folkhälsoforskare för att fastställa vad denna plåga av nanoplast gör med oss, säger Baoshan Xing till The Guardian.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV