Radar · Utrikes

FN-råd fördömer koranbränningar

FN:s människorättsråd sammanträder i Genève i Schweiz.

FN:s människorättsråd (UNHRC) slår fast att det är kränkande och en tydlig provokationshandling att bränna en koran.
När yttrandefrihet vägs mot diskriminering uppmanas världens länder att se över sina lagar.

(Uppdaterad) Vid ett extrainsatt möte på Pakistans initiativ har 28 av rådets medlemsländer röstat för att anta en resolution om detta. 12 länder röstade emot och 7 avstod.

Människorättsrådet fördömer och tar avstånd från det ”offentliga och överlagda vanhelgande av den heliga koranen” som har skett, enligt resolutionen. Det understryks att de som begår dessa handlingar bör ställas till svars i enlighet med internationell rätt, syftandes på den del som berör diskriminering.

Resolutionen heter ungefär ”Emot religiöst motiverat hat som utgör uppvigling till diskriminering, fientlighet eller våld”. Det är i Sverige som det har skett flera uppmärksammade koranbränningar i närtid, men Sverige pekas inte ut specifikt. I stället talas det om ”vissa europeiska länder”.

Enad europeisk front

Vid en fyra timmar lång debatt som föregick voteringen i Genève framträdde flera muslimska länders utrikesministrar via länk, bland dem Indonesiens, Pakistans, Qatars och Saudiarabiens.

– Jag förminskar inte yttrandefrihet. Yttrandefriheten bör vara lika oumbärlig som hatbrott bör vara oförsvarligt, sade Pakistans utrikesminister Bilawal Bhutto Zardari.

De EU-länder som sitter i rådet – Belgien, Finland, Frankrike, Litauen, Luxemburg, Rumänien, Tjeckien och Tyskland – röstade alla emot resolutionen. Det gjorde också bland andra Storbritannien och USA.

– Det är inte upp till Förenta Nationerna eller enskilda stater att avgöra vad som är heligt, sade den franske ambassadören Jérôme Bonnafont.

FN:s särskilda rapportör i frågor om religionsfrihet, Nazila Ghanea, sade att hon har begärt att få besöka Sverige och att detta har välkomnats från svenskt håll. Hon anförde, liksom högkommissarien Volker Türk, att det måste finnas en hög tröskel och att yttrandefriheten ska inskränkas endast i undantagsfall.

Ghanea och Türk underströk också att ingen bör engagera sig i dessa frågor för politisk vinning.

Juridiska luckor?

I resolutionen står också att rådet ser stora juridiska luckor i flera länder som gör att handlingar som dessa inte kan förhindras eller lagföras. FN:s medlemsländer uppmanas att se över sina respektive lagstiftningar.

Vid nästa ordinarie sammanträde ska det hållas utförliga panelsamtal i frågan, vilka FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter sedan förväntas rapportera tillbaka om.

FN:s människorättsråd kritiseras regelbundet för att bli ett politiskt verktyg för de medlemsländer som väljs in.