Radar · Politik

Sverigekurs ska lyfta fram svenska värderingar

Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L) håller pressträff för att presentera en utredning om förbättrad samhällsorientering för nyanlända.

Nyanlända ska gå en ny obligatorisk kurs om det svenska samhället som avslutas med ett skriftligt prov. Svensk syn på jämställdhet, yttrande- och religionsfrihet ska betonas mer än i dag.

Det är en del av direktiven till den utredning om en ”Sverigekurs” för nyanlända som regeringen nu tillsätter.

I dag ansvarar kommunerna för samhällsorientering för nyanlända som har fått uppehållstillstånd. Den ska omfatta minst 100 timmar.

– Det fungerar dock inte så bra. Den brister i kvalité på många håll, finns ingen kursplan för hela landet och det finns skillnad i förmåga och kompetens hos de som undervisar, säger integrationsminister Johan Pehrson (L).

– Och det saknas statistik över vilka som deltar i samhällsorienteringen och vad man faktiskt kan.

Komvux ska sköta

Utredningen ska lägga fram förslag för att fler nyanlända ska delta i samhällsorienteringen än i dag och för att kursen ska bli obligatorisk.

I dag ges kursen oftast inom ramen för etableringsprogrammet för nyanlända. Om Arbetsförmedlingen anser att andra typer av utbildningar är viktigare för att få jobb går de före. Länsstyrelserna uppger också att deltagandet i gruppen invandrade anhöriga till personer som fått asyl generellt är lågt.

Regeringen vill också göra samhällsorienteringen mer enhetlig över hela landet genom att låta den skötas av komvux. Dessutom ska utbildningen alltid avslutas med ett nationellt framtaget skriftligt prov, vilket inte finns i dag. På frågan vad som händer om man inte klarar provet svarar Johan Pehrson.

– Ingenting annat än att man får en ny chans att göra om det.

Jämställdhet och religionsfrihet

Regeringen vill dessutom förändra innehållet i dagens samhällsorientering.

I direktiven till utredningen konstateras att Sverige fortfarande har stora integrationsproblem och att staten tydligare måste informera om lagar och regler samt om grundläggande normer och värderingar som finns i det svenska samhället.

”Jämfört med i dag behöver betoningen på jämställdhet, kvinnors rättigheter, religionsfrihet och samhällets övriga grundvärderingar bli tydligare i samhällsorienteringen”, står det i direktiven.

Där står också att ”vidare bör det tydliggöras att antisemitism och andra former av hat och fientlighet inte har någon plats i det svenska samhället.”

Koppla till ersättning

Regeringen vill också att utredningen i sitt kommande förslag kopplar deltagande i samhällsorienteringen till rätten att få olika bidrag och ersättningar.

Redan i dag är dock utgångspunkten att de som inte deltar i etableringsprogrammet inte heller ska ha rätt till etableringsersättning.

Den möjligheten kanske inte används så ofta, säger Pehrson.

Utredningen ska redovisa sina slutsatser senast den 21 februari 2025.