Radar · Miljö

Solkraftenergin har ökat med över 50 procent hittills i år

Svensk elproduktion från solceller når nytt rekord, Bilden: Bilar på en väg passerar genom en park med solpaneler som utvinner solenergi med solpaneler utanför Strängnäs.

Den svenska solkraftsparkens årsproduktion ökar med över 50 procent i år jämfört med i fjol, då solen producerade knappt två terawattimmar elenergi, till mer än tre terawattimmar, skriver nyhetsbyrån TT.

– Superroligt och helt enligt plan, säger Anna Werner, vd för Svensk Solenergi, till nyhetsbyrån.

Statistik på SCB:s hemsida visar att under de tio första månaderna i år har Sverige konsumerat 107 366 GWh el och producerat 131 442 GWh el.

Fram till oktober i år har solenergin producerat 3 003 GWh el. Maj var den månad som hittills i år producerade mest solenergi med 579 GWh – följt av juni och juli. Minst solenergi producerades i januari: 30 GWh.

• 1 GWh motsvarar ungefär elanvändningen för 40 elvärmda normalvillor under ett år.
• 1 TWh = 1 000 GWh = 1 000 000 MWh = 1 000 000 000 kWh