Radar · Inrikes

Drygt 204 000 antagna till vårens högskoleutbildningar

Könsfördelningen är oförändrad – två tredjedelar av både behöriga och antagna sökande är kvinnor.

Antalet personer som har antagits till högskoleutbildningar våren 2024 har ökat med fyra procent jämfört med våren 2023, meddelar Universitets- och högskolerådet i ett pressmeddelande.

Samtidigt är könsfördelningen oförändrad – två tredjedelar av både de behöriga sökande och de antagna är kvinnor.

I det första urvalet till vårterminen har 38 universitet och högskolor antagit 204 286 sökande, jämfört med 195 886 för ett år sedan. Även antalet behöriga sökande har ökat, till 245 127 från 235 088.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV