Radar · Miljö

48 år efter giftskandalen: Teckomatorps sanering godkänd

Brandpersonal sanerar gifttunnor som hittades nedgrävda på BT Kemis industritomt.

48 år efter att en av Sveriges största giftskandaler uppdagades vid företaget BT Kemis tomt i Teckomatorp har nu länsstyrelsen godkänt området som sanerat. Men helt rent är det inte. En ovanlig saneringsmetod orsakade en ny förorening, som man inte bestämt hur man ska hantera, rapporterar SVT Nyheter.

Det var 1975 som tusen sönderrostade gifttunnor upptäcktes nedgrävda i marken på en tomt tillhörande företaget BT Kemi. Men det kom att dröja flera decennier innan saneringen inleddes. En del av området blev klart 2009, medan ytterligare en del sanerades mellan 2020 och 2022. 

Men även om länsstyrelsen nu slutgiltigt har godkänt saneringens mål som uppfyllda – något som kostat över 420 miljoner kronor av statliga medel – så är det inte helt rent. Föroreningarna i marken har minskat med minst 80 procent och det anses inte tillräckligt rent för att området ska kunna användas för att bygga bostäder på. Istället kommer det att bli ett rekreationsområde. 

Helena Svensson, projektledare för BT Kemi Efterbehandling, säger till SVT Nyheter att området inte är farligt att leka på. 

– Inte alls, man är jättevälkommen att komma och leka här. 

Under saneringsprocessen användes en ovanlig metod som innebar att man hettade upp marken på platsen till 300 grader – för att ånga ut gifterna. Men till följd av detta bildades en ny förorening, som det ännu är osäkert hur den kommer att hanteras. 

– Den ligger innesluten i en plåtlåda under mark med ett halvmetertjockt betonglock ovanpå och det är en förorening som inte är vattenlöslig så den sprids inte som BT Kemi-föroreningarna gjorde, säger Helena Svensson till SVT.