Radar · Miljö

Rustar för fler evakueringar i Norge

Centrala Hønefoss har drabbats svårt av ovädret Hans.

Norge rustar för att fler evakueringar kan krävas när vattnet i landets största insjö Mjøsa stiger.

– Det kan bli fler evakueringar i dag i de områden där vi vet att översvämningstoppen ännu inte är nådd, säger Valgerd Svarstad Haugland, statsförvaltare, ungefär motsvarande landshövding, i Oslo och Viken.

Människor i Lillehammer uppmanas att hålla sig borta från sjön Mjøsa, eftersom förorenat avloppsvatten just nu går ut i sjön från flera kommuner.

”Håll därför avstånd till vattnet och vattenbrynet, det gäller både människor och djur,” varnade Lillehammers kommun i ett pressmeddelande på lördagen.

Det framhålls dock att dricksvattnet i området kommer från grundvattnet och inte från sjön.

Tusentals människor har fått evakueras från sina hem i Norge till följd av stormen Hans. På flera ställen finns även stor risk för jordskred.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV