Radar · Miljö

Energikonsult: Ta bort vilseledande information om kärnkraft

Kärnkraftverken Forsmark 1 och 2.

I ett debattinlägg på Supermiljöbloggen skriver energikonsulten Hugo Franzén att forskningsföretaget Energiforsk borde ta bort ett referat av en FN-rapport som beskriver kärnkraften som ”ett oumbärligt verktyg” för att nå de globala hållbarhetsmålen.

Efter att ha pratat med en svensk politiker som varit fast övertygad om att kärnkraften är nödvändig om vi vill ha en hållbar energiförsörjning blev Hugo Franzén nyfiken på vad källan till hans övertygelse kom ifrån. Det visade sig vara ett referat på forskningsföretaget Energiforsks hemsida. Där lyfter de fram en FN-rapport och beskriver det som att ”rapporten slår fast att kärnkraften utgör ett oumbärligt verktyg för att uppnå de globala hållbarhetsmål som formulerats inom Agenda 2030”.

”Jag arbetar som energikonsult och vet att FN inte gör sådana ställningstagande”, skriver Hugo Franzén i debattartikeln i Supermiljöbloggen.

Efter att ha mailat till Energifors vd och fått svaret att ”Vi står inte bakom andras budskap” menar Hugo Franzén att det är djupt problematiskt att referat som är mer av åsiktskaraktär snarare än baserad på forskning får ligga kvar och dessutom få såpass stort utrymme i media som Energiforsks rapporter ofta får.

”När nu miljöministern, Romina Pourmokhtari (L) går ut och säger att Sverige behöver ny kärnkraft motsvarande minst tio reaktorer under 2030- och 2040-talet undrar jag var hon får sitt faktaunderlag från. Har hon grundat sin slutsats på Energiforsks vilseledande uppgifter på samma sätt som den politikern jag nämnde i början av inlägget?”, frågar sig Franzén.

Han skriver vidare att de flesta vetenskapliga rapporter visar att ny kärnkraft har för höga kostnader och tar för lång tid att bygga för att effektivt kunna lösa klimatkrisen, jämfört med ”att utveckla ett energisystem baserat på vattenkraft, bioenergi, solkraft, vindkraft samt lagring och flexibilitetslösningar”.