Radar · Inrikes

Många vill lämna äldreomsorgen

Mer än hälften av äldreboendepersonalen som deltog i Kommunals enkät sade sig vilja lämna yrket inom tre år.

Färre än hälften av Kommunals medlemmar som arbetar inom äldreomsorgen vill stanna kvar i yrket. Det visar en undersökning som Kommunal har gjort.

I en medlemsundersökning som fackförbundet Kommunal genomförde under våren 2021 svarade enbart 46 procent av medlemmarna att de ville vara kvar på sitt arbete inom äldrevården de närmsta tre åren.

Det är betydligt lägre än år 2017, då 60 procent sade sig vilja stanna i yrket. År 2012 ville 76 procent stanna kvar.

Den vanligaste orsaken till att vilja lämna uppges vara psykisk trötthet. 37 procent av alla som svarat på enkäten uppgav att de kände sig psykiskt trötta, och av dessa var det bara 27 procent som ville stanna kvar inom yrket.

Underbetyg för politikerna

En annan stor orsak är fysisk trötthet. Fler än fyra av tio uppgav att de är fysiskt trötta varje dag, och nästan åtta av tio är trötta dagligen eller några gånger i veckan. Många av de svarande uppgav också att de inte kan tillgodose de äldres individuella behov och att möjligheten för vila och återhämtning är dålig.

– Att så många inte längre orkar jobba i den svenska välfärden är ett stort underbetyg för alla politiker vi haft de senaste decennierna. En kronisk underbemanning, låga löner, dåliga arbetsvillkor och en urusel arbetsmiljö är på väg att leda till en stor massflykt från svensk välfärd. Är medlemmarna i Kommunal inte värda mer? säger Malin Ragnegård, Kommunals förbundsordförande, i ett pressmeddelande.

Läs mer:

SKR: Personalen måste jobba mer och längre