Radar · Politik

Föräldrar som vägrar stöd kan mista bidrag

Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall och statsminister Ulf Kristersson, här vid en pressträff i Angered i Göteborg, vill utreda en nivå av "mellantvång" mot föräldrar som har svårt att ta hand som sina barn fullt ut.

Ska föräldrar som behöver hjälp med att ta hand om sina barn, men inte vill ha sådan hjälp, riskera att mista ekonomiska bidrag? Regeringen ger nu en utredning i uppdrag att granska frågan.

Uppdraget ges till den redan pågående utredningen om insatser utan samtycke till vårdnadshavare.

– När föräldrar inte vill samarbeta om olika insatser är det viktigt att titta på andra verktyg, säger socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall (M) vid en presskonferens i Göteborg.

Tanken är att skapa en nivå av ”mellantvång”, ungefär mittemellan total frivillighet och ett tvångsomhändertagande. Det kan till exempel handla om barn som löper risk att dras in i kriminalitet.

Statsminister Ulf Kristersson (M) talar om föräldrar som klarar att ta hand om sina barn – men inte fullt ut.

– Vi vill att de får hjälp och stöd tidigare. Men också att de tvingas acceptera hjälp och stöd. Det är ett paradigmskifte i synen på barns rättigheter, säger han.

"Respekten kommer att växa"

Om föräldrarna trots allt säger nej till hjälp, eller inte följer socialnämndens beslut, skulle det kunna bli aktuellt med sociala och ekonomiska konsekvenser. Vilka följder som i så fall är lämpliga – det ska utredningen fundera på.

Det kan vara föräldrar som har bidrag och som måste få känna på ekonomiska konsekvenser, om de vägrar samarbeta med socialtjänsten, säger Ulf Kristersson.

– Jag tror att respekten kommer att växa för socialtjänsten om man vet att den fungerar och har de verktyg som den behöver, tillägger statsministern.

Regeringen understryker dock att frivilliga insatser är grunden i sociallagstiftningen.

– Föräldrarna är väldigt viktiga. Arbete som kan ske med frivillighet är också det som har störst möjligheter och förutsättningar att lyckas, säger Camilla Waltersson Grönvall.

Läs mer:

Hårdare tag eller social rättvisa

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV