Krönikor

Tidöpolitiken får mig att vilja fly från Sverige

Lättnaden över att ha lämnat in passansökan för mina två barn till den kanadensiska ambassaden sköljde över mig redan innan vi hunnit ut ur hissen och ut i folkvimlet vid Sergels torg. Åtminstone barnen kommer att kunna fly. Det var vad jag tänkte. Jag struntar i om det blir en fjäder i hatten för Tidöpolitiken att ytterligare två svartskallar planerar att lämna landet. Jag vill inte att mina barn ska behöva utsättas för den typ av rasprofilering och skuldbeläggande av Sveriges alla problem som nu sker.

Dagens Nyheter rapporterar om hur polisen i Farsta hotat rektorer som vägrat maila dem listor över “mongoler”. Anna Hedås Falk, en rektor med integritet och civilkurage, hotas med att hennes skola kommer att stormas av 15 poliser om hon inte gör som polisen vill. För fem år sedan hade jag tagit för givet att statsministern skulle fördöma sådana handlingar. Vad jag vet har statsministern 2023 inte sagt något alls.

Svensk polis har problem med rasism. Med Tidööverenskommelsen är dock rasprofilering numera inte bara godkänd utan önskvärd. Inre passkontroll, visitationszoner och angiverilagstiftning innebär inte att Mats eller Fredrik eller Stina kommer att släpas ut ur tunnelbanevagnar eller få sina nya märkesskor konfiskerade. De behöver inte oroas över att deras barn ska behöva uppleva hur de förnedras framför folksamlingar.

Rasprofilering inte bara kränker de mänskliga rättigheterna, utan underminerar själva grunden för en rättssäker och demokratisk samhällsordning. Rasprofilering leder till att personer blir stoppade och kontrollerade enbart på grund av sitt utseende. Dessutom ger rasprofilering intrycket att vissa grupper i samhället inte är lika skyddade av lagen som andra, vilket underminerar förtroendet för såväl rättsväsendet som för känslan av att vi lever i samhället på lika villkor.

Rasprofilering är inte ens effektivt vid brottsbekämpning. Snarare än att hjälpa till att identifiera brottslingar leder det till att oskyldiga personer blir stoppade och kontrollerade, vilket tar resurser från att faktiskt lösa brott. Det har flera studier från USA visat. Och det är inte bara ett problem för personer som direkt drabbas. Det är ett problem för alla. Rasprofilering bidrar till att skapa och befästa fördomar och stereotyper om romer, samer, muslimer och andra etniska minoriteter, vilket leder till ökad diskriminering och segregation i samhället. Det leder i sin tur till splittring, konflikter, ökad oro och våld.

Jag tror inte att Sverigedemokraterna är intresserade av att lösa segregation och integration. Då hade de inte trummat igenom en politik som forskare bevisat accelererar problematiken. De vill ha ett etniskt homogent Sverige. De sticker knappt ens längre under stol med det. Men Liberalerna, vill de verkligen också rensa ut människor? Kristdemokrater och moderater, vill de isolera Sverige från resten av världen? Och svenskarna, vill de tillbaka till fattig-Sverige på 1940-talet?

Rektorer med civilkurage.

Rasprofilering.