Radar · Djurrätt

Sex nya fall av svinpest

Ytterligare sex vildsvin har visat sig vara smittade med afrikansk svinpest, rapporterar SVA. Det innebär att totalt 13 fall har påvisats i Fagerstatrakten.

De nya fallen har liksom de tidigare upptäckts inom den smittade zonen.

– Än så länge har vi inte hittat några fall längre bort. Det är väldigt skönt, men det återstår mycket yta att söka igenom så man ska inte ropa hej än, säger Karl Ståhl, statsepizootolog vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), till TT.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV