Radar · Miljö

Ny studie vill skydda stora, äldre fiskhonor

I många exploaterade fiskbestånd råder det idag brist på äldre och större fisk.

Stora, feta och fruktsamma äldre fiskhonor har avgörande betydelse för återhämtningsförmågan hos fiskbestånd. Något som sällan beaktas i fiskerirådgivningen. Genom att lansera ett nytt åldersbaserat mått försöker forskare bakom en ny studie från SLU komma tillrätta med problemet.

Ett centralt antagande i bedömningen om hur stora de totala fångsterna ska få vara i olika fiskbestånd är att all mogen fisk bidrar lika mycket till reproduktion och återhämtning. I själva verket har större och äldre fiskar mer framgång när de leker, och är mer motståndskraftiga mot global uppvärmning och annan stress.

– Vi vet vad ålders- och storleksstrukturen betyder för ett fiskbestånd, och samtidigt ger vi råd och fiskar utan att ta hänsyn till om beståndet innehåller tillräckligt med stora feta honor för att kunna återhämta sig från den fångstnivån. Det är tokigt, säger Christopher Griffiths, som är forskare vid SLU:s institution för akvatiska resurser.

Christopher Griffiths är en av författarna till studien där en nyutvecklad åldersbaserad indikator presenteras, som är tänkt att kunna användas i förvaltning av fiskbestånd. Förhoppningen är att den ska kunna leda till ökad hållbarhet i det globala fisket.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV