Radar · Politik

KD vill utöka föräldraförsäkringen kraftigt

Ebba Busch (KD) valdes om som partiledare på Kristdemokraternas riksting i Helsingborg.

Kraftigt förlängd föräldraförsäkring är KD:s nya grepp i familjepolitiken. Barnomsorgspengen går i graven.
– Vi ändrar verktygen för att nå målet, säger KD-ledaren Ebba Busch.

Runt 700 kristdemokrater är samlade i Helsingborg i helgen. Huvudnumret är en ny familjepolitik – partiets signum och dna.

– KD har under alla år drivit olika verktyg för att nå målet: mer tid för barnen. Trygga familjer är en vinst för Sverige, säger Ebba Busch.

Partistyrelsens program innehåller 88 punkter och många av förslagen går ut på att föräldrar ska kunna vara hemma längre med sina barn. För att frigöra resurser till detta vill KD bland annat att maxtaxan i barnomsorgen ska höjas.

Strid om flerbarnstillägg

Den punkt som väckte mest debatt var ungdomsförbundet KDU:s förslag om att avskaffa flerbarnstillägget.

Partiledningen vädjade till ombuden att ta det varsamt med förändringar, eftersom det kommer att slå hårt mot utsatta familjer.

Till slut landade partiet i att flerbarnstillägget ska vara kvar, men justeras. Till exempel anser partiledningen att ersättningen för barn två kan slopas.

I det nya programmet försvinner barnomsorgspengen – efterföljaren till vårdnadsbidraget. I stället vill KD förlänga föräldraförsäkringen med sex månader, från dagens 13 månader.

– Barnomsorgspengen har ibland varit svår att förklara för väljarna och ska vi vara ärliga, så har den frågan inte lyft, säger Bengt Germundsson, andre vice ordförande i KD och den som lett arbetet med det nya familjeprogrammet.

Klassisk KD-politik

Han kallar den nya modellen för klassisk kristdemokratisk politik i modern tappning.

– Genom att lyfta in det i föräldraförsäkringen, som redan är omtyckt och välkänd för familjer, så får vi en reform som inte är valbar för kommunerna, säger Germundsson.

Men det finns också kritiska röster mot att kostnaden för att förlänga föräldraförsäkringen blir hög – 15 miljarder kronor, brutto, om det utnyttjas fullt ut.

– Det är rent av populistiskt, säger Louise Hammargren, vice ordförande i KDU.

Men andra tycker inte att man ska stirra för mycket på prislappen, familjepolitiken ses som ett sätt att komma åt andra problem i samhället, som gängkriminaliteten och psykisk ohälsa bland unga.

Frågan är hur mycket av den nya familjepolitiken som kan bli verklighet. Flera av förslagen går tvärs emot regeringens arbetslinje och oron för att kvinnor, särskilt med invandrarbakgrund, inte kommer ut på arbetsmarknaden.

Fakta: KD:s nya familjepolitik

Successivt förlänga föräldraförsäkringen med sex månader, från 13 till 19 månader.

Ta bort de 90 dagar som enbart ersätts med lägstanivån i sjukförsäkringen.

Förlänga rätten att vara föräldraledig från jobbet på heltid till det att barnet fyllt tre år.

Avskaffa kvoteringen av föräldraförsäkringen.

Räkna upp barnbidraget och bostadsbidraget för barnfamiljer med inflationen.

Flerbarnstillägget blir kvar, men ska justeras.

Utöka barndelen i bostadsbidraget.

Den som driver familjedaghem, det som tidigare kallades dagmamma, ska även kunna få ersättning för egna och anhörigas barn.

Höj maxtaxan i barnomsorgen.

TT

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV