Radar · Utrikes

Alarmerande höga gifthalter i EU-bornas blod

Vi utsätts för många olika kemikalier genom bland annat platser.

Invånare i Europa utsätts för oroväckande höga halter av hälsofarligare ämnen, slår en omfattande EU-granskning fast. Samtidigt går utfasningen av ohälsosamma kemikalier för långsamt enligt experter. Sverige hör dock till de länder som har lägst uppmätta halter.

Höga halter av bland annat bisfenoler, PFAS och ftalater. Det är resultaten från det omfattande forskningsprogrammet HBM4EU inom EU som tittat på de hälsofarliga och hormonstörande ämnen som EU-medborgare exponeras för.

Resultaten är oroväckande, enligt representanter från de som deltagit i arbetet.

– Data visar på oroväckande kontaminering av EU-medborgare, särskilt barn och tonåringar, säger Ninja Reineke, vetenskaplig chef för miljöorganisationen Chem Trust, till TT.

Omfattande arbete

Arbetet bygger på data från 22 EU-länder där forskare undersökt nivåer av olika kemikalier i blod- och urinprov i olika populationer. Resultaten visar bland annat hälsofarliga nivåer av flamskyddsmedel hos 99 procent av barnen och PFAS konstateras hos många barn och unga.

– Det här är ett omfattande arbete som visar att exponeringen för hormonstörande kemikalier är omfattande. För stora delar av populationen ligger värdena över det vi vet är en risk, säger Carl-Gustaf Bornehag, professor i folkhälsovetenskap vid Karlstads universitet och Icahn School of Medicine at Mount Sinai i New York.

Han har suttit i den vetenskapliga kommittén för HBM4EU och är också oroad över läget.

– En del av problemen handlar om att vi har ersatt farliga kemikalier med snarlika och dessa visar sig många gånger vara lika farliga. Vi måste börja hantera likartade ämnen på en gång, allt annat är kontraproduktivt.

Fakta: Vad är PFAS?
• PFAS står för per- och polyfluorerade alkylsyror och började framställas i större skala på 1950-talet. Det finns ungefär 10 000 olika PFAS-ämnen.
• PFAS-molekylerna har särskilda ytegenskaper vilket utnyttjas bland annat för att exempelvis göra hållbara bubblor i brandskum, vattenavstötande impregnering för textilier, samt i matförpackningar och stekpannor.
• I Sverige får vi i oss låga halter PFAS framför allt via maten, exempelvis via fisk från förorenade sjöar.
• Genom användning av produkter eller varor som behandlats med PFAS kan ämnet även tas upp via huden.
• Människor har också utsatts för högre halter i områden där dricksvattnet har förorenats med PFAS, till exempel från brandövningsplatser.
• PFAS har flera negativa effekter på hälsan. Till exempel påverkas njurar, lever och kolesterolhalt. Det finns även studier som visar att PFAS hämmar kroppens immunförsvar. Dessutom kopplas PFAS till ökad risk för vissa typer av cancer.

Stark industri

Han nämner som exempel ftalater i nappflaskor. Dessa kan försvinna från kroppen på ett par dygn, men när de bara ersätts med snarlika produkter så hjälper det inte.

Ett annat problem är att de nervärderingar som ofta görs utifrån att vi exponeras för ett ämne i taget, när det nästan alltid handlar om många på en gång, som en cocktail.

– Men det finns en väldigt starka krafter i form av industrin bakom, det krävs modiga politiker för att driva detta.

Enligt rapporten har barn i Frankrike, Italien och Slovenien de allra högsta uppmätta nivåerna av ftalater i EU medan Sverige, Belgien och Polen ligger bland de lägsta.

Proverna visar också att nivåerna av PFAS hos tonåringar är högst hos invånarna i Nord- och Västeuropa och högre bland män än kvinnor.

Enligt Ninja Reineke behöver EU snabbt skärpa lagstiftningen begränsa användningen av hälsofarliga kemikalier.

– EU-kommissionen har tidigare lovat att kemikalielagstiftningen REACH ska uppdateras men det är redan försenat och vi är rädda att det inte kommer att skydda människor tillräckligt, säger Ninja Reineke.

HBM4EU har inte analyserat vilka effekter exponering av kemikalier har på människors hälsa utan har övervakat i vilken grad vi exponeras för dem.