Radar · Miljö

Rekordvarmt hav under 2022

I takt med att vi släpper ut växthusgaser blir också havet varmare - vilket kan få förödande följder, varnar forskare.

I takt med klimatförändringarna värms också våra hav upp. 2022 blev det varmaste året hitintills, enligt en ny analys.

Utan havet skulle vi vara illa ute. Vårt stora blå absorberar mer än 90 procent av all den extra värme som våra utsläpp av växthusgaser orsakar. Men inte utan ett pris. En av följderna är att syret i havet minskar då ett varmare hav kan bära färre syremolekyler vilket i sin tur påverkar de marina arternas metabolism, alltså hur de förvandlar sitt matintag till energi genom att använda syre.

Något som en studie i Science nyligen visade skulle kunna orsaka ett massutdöende av marina arter – i ett värsta scenario.

– Om vi får skenande klimatförändringar, vilket vi kan vara på väg att få om vi inte gör kraftfulla åtgärder, så kommer det att vara extremt allvarliga faktorer, sa forskaren James Hagan, i samband med att Syre rapporterade om studien.

Särkilt upplyftande – om är väntat – är det därför inte att en ny analys som The Guardian rapporterar om, visar att havet under 2022 är varmare än vad som någonsin uppmätts, sedan mätningarna påbörjades 1958. Det varmare havet har också följdverkningar på vädret, då det bland annat väntas leda till allt intensivare orkaner.

Läs mer: Östersjön allt varmare” drabbas av feberfrossa”

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV