Radar · Miljö

Regeringen vill se kärnkraft på fler ställen

Statsminister Ulf Kristersson (M) och miljö- och klimatminister Romina Pourmokhtari (L) under en pressträff idag.

Ny kärnkraft ska kunna byggas på fler ställen i Sverige än vad som är tillåtet idag. Det förslaget lade regeringen fram under en pressträff på onsdagen. Men kritik mot förslaget kommer från flera håll.

– Ska vi kunna gå från ord till handling måste vi skapa förutsättningar för mycket, mycket större elproduktion i Sverige som gör att elektrifieringen är möjlig, sade statsminister Ulf Kristersson under dagens presskonferens.

Därför lägger regeringen nu ett förslag som bland annat innehåller att flera förbud i miljöbalken tas bort, bland annat det som säger att fler än tio reaktorer inte får vara i drift samtidigt. Dessutom vill man ta bort förbudet mot att bygga kärnkraftverk på andra platser än där de befintliga reaktorerna finns idag, det vill säga Forsmark, Oskarshamn och Ringhals.

Förslaget är ett fortsatt steg i regeringens plan på att underlätta för framtida kärnkraftsbyggen.

Vill anpassa lagstiftningen

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari påpekar att man med förändringarna vill ge möjligheter till fler aktörer att bygga kärkraftverk, också av olika slag, såsom små reaktorer.

– Vi vill ha en lagstiftining som gör det möjligt att bygga olika typer av reaktorer. Det handlar helt enkelt om att anpassa lagstiftningen eter ny teknik, sade hon under presskonferensen.

Men förslaget väcker kritik från flera håll. Greenpeace har flera invändningar, såsom tidsfaktorn.

– Förslaget att öppna upp för ny kärnkraft på fler platser i Sverige kommer inte hjälpa människor i den energikris vi nu och fortsatt kommer att befinna oss i. Det tar minst ett decennium att bygga och kostar astronomiska summor jämfört med andra kraftslag. Tid och investeringar som hade kunnat gå till energibesparingsåtgärder och effektivisering, satsningar på storskalig solvärme för industrin och havsbaserad vindkraft som snabbt och kostnadseffektivt säkrar vår energiförsörjning i den nya tid vi befinner oss i, säger Isadora Wronski, senior rådgivare på Greenpeace, i ett mail.

"Bidrar till mer osäkerhet"

Hon påpekar också att kärnkraften inte alltid är den stabila energikälla som den ibland utmålas som, och hänvisar till kärnkraften i Frankrike, där hälften av rektorerna legat nere under hösten.

–  Mot bakgrund av alla enorma kostnader och stora problem som kärnkraften dras med är det tydligt att ny kärnkraft på fler orter är fel väg att gå. Det ger inte den stabilitet som utlovas utan bidrar till mer osäkerhet i Sverige. Det kommer att dramatiskt öka de samhälleliga kostnaderna för haveriberedskap och skydd och det gör oss fortsatt beroende av radioaktivt bränsle från utlandet, säger hon.

I en debattartikel i Svd från i tisdags lyfter Tomas Kåberger, professor vid Chalmers och före detta general­direktör för Energi­myndigheten, också säkerhetsaspekterna. ”Reaktorer är sårbara i krig, inte bara genom att deras elproduktion lätt slås ut, utan också därför att man genom att skjuta mot reaktorerna kan orsaka skador genom utsläpp av radio­aktivitet”, skriver han.

Även från miljöpartiet kommer kritik.

”Regeringen är som en repig skiva som har hakat upp sig på ”kärnkraft, kärnkraft, kärnkraft”. Istället för det slag i luften som presenterades idag borde regeringen fatta beslut om all den vindkraft som redan ligger på deras bord och sluta motarbeta energieffektivisering!”, skriver partiet på twitter.

Per Bolund (MP) ger liknande kritik på twitter och tillägger att de vindkraftsparker som ligger på regeringens bord skulle ge ”mer produktion än all Sveriges kärnkraft och går mycket snabbare att bygga”.