Radar · Inrikes

Taggigt vid omstridd islamistdisputation i Lund

Doktorand Sameh Egyptson fick besked om att hans avhandling godkänts.

Köerna ringlade långa och stämningen var spänd. Lunds universitet fick vidta extra säkerhetsåtgärder när forskaren Sameh Egyptson försvarade sin avhandling inför en ovanligt stor publik på fredagen.

– 2010 var jag student på heltid så jag var inte chef eller verksamhetschef, jag har aldrig varit pressansvarig för SUM. (Sveriges Unga Muslimer, reds anm)

Mannen på åhörarbänk var märkbart upprörd när han tog mikrofonen och ifrågasatte varför han överhuvudtaget förekommer med namn – och pekas ut som en person med ansvar i det aktuella ungdomsförbundet – i Sameh Egyptsons 740 sidor långa avhandling.

– Jag har kartlagt nätverket och du är en av dem! svarade Egyptson bestämt.
Under disputationen möttes forskaren av flera kritiska frågor från åhörarskaran som samlats till en för Lunds universitet ovanligt välbesökt disputation. Det är en doktorsavhandling som det stormat kring – redan innan disputationen klarats av. Under fredagseftermiddagen köade runt 200 personer för att få en plats, och universitetets säkerhetsavdelning fick kopplas in inför disputationen.

Influera politiken

Doktorand Egyptsons avhandling ”Global politisk islam? Muslimska brödraskapet och Islamiska förbundet i Sverige” är enligt honom själv resultatet av 20 års arbete och bevisar, enligt honom själv, att svenska samhället är infiltrerat av islamister. Närmare bestämt av Muslimska brödraskapet – ett stort internationellt sunnimuslimskt nätverk med en idé om att islam, med sharialagar och kalifat, ska influera politiken.

Det svenska förbundet har även gjort sig till allmänt språkrör, startat skolor, ungdomsförbund och studieförbund och därigenom tagit emot svenska skattemedel, hävdar Egyptson.

Muslimska brödraskapet har ett ideologiskt mål som strider mot den liberala demokratin, fortsätter han. En bedömning som även framförts i en rapport från 2017 som gjordes på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Norell på plats

Enligt den rapporten, bland annat författad av terroristforskaren Magnus Norell, försöker Muslimska brödraskapet bygga upp ett parallellt samhälle i Sverige – en slutsats som flera svenska islamforskare dock tidigare starkt ifrågasatt.

Köerna var långa när Sameh Egyptson skulle försvara sin avhandling "Global politisk islam? Muslimska brödraskapet & Islamiska förbundet i Sverige"
Köerna var långa när Sameh Egyptson skulle försvara sin avhandling "Global politisk islam? Muslimska brödraskapet & Islamiska förbundet i Sverige". Foto: Johan Nilsson/TT

Under fredagen var Magnus Norell själv på plats för att ta del av disputationen i Lund.

– Av det jag har sett har han gjort ett enormt gediget grundarbete. En styrka är att han kunnat använda sig av så många arabiska källor, säger Norell till TT under en paus och tillägger att ämnesvalet inte är det som är kontroversiellt idag.

– Utan det beror på att det finns väldigt många människor som inte vill att det här ska diskuteras.

Flera personer pekas ut med namn i avhandlingen – utpekanden som enligt forskaren själv utgår från offentliga handlingar.

"Drabba mitt liv"

Tio stycken till – minst – är felaktigt utpekade, hävdar mannen från åhörarbänken, som vill vara anonym, när han talar med TT efteråt.

– Det här kan drabba mig på riktigt. Det kan drabba mitt liv, säger han och menar att han påtalat bristerna flera gånger.

Han säger också att han nu har upprättat en anmälan till etiknämnden och nämnden för oredlighet vid forskning.

– Jag kan inte förstå att akademin kan processa den här typen av felaktigheter i en avhandling.

Efter betygsnämndens sammanträde på kvällen godkändes avhandlingen.

Läs mer: Ödet för omstridd avhandling avgörs