Radar · Inrikes

Ökat Natosamarbete – flera avtal i närtid

Sverige är på väg att fördjupa det militära samarbetet med Nato ,enligt Försvarsminister Pål Jonson (M).

Sverige ska i närtid ingå flera avtal som innebär ett djupare militärt samarbete med Nato.
– Jag tror det är närmare femton akter som ska skrivas under, vad vi ju ser är ju en allt djupare integration av Sverige in i Nato på den militära sidan, säger försvarsminister Pål Jonson (M) till SVT.

Det handlar bland annat om samarbeten för gemensamt luftförsvar och lagring av ammunition i andra länder. Nästa vecka väntas Nato för första gången också sätta mål för hur Sverige och Finland skulle kunna bidra i Natos försvarsplanering när både Sverige och Finland närvarar under ett möte med Natos försvarsministrar.

Enligt SVT kommer det under mötet att fattas beslut som så kallade ”Interim capability targets” för Sverige och Finland då Nato beslutar om vad varje land kan förväntas att bidra med till det gemensamma försvaret.

Regeringen fattade nyligen beslut om att Sverige ska ingå i Mawi, ett Natosamarbete för gemensam lagring av ammunition. Det innebär att Sverige kan komma att lagra ammunition i andra länder.

Nästa vecka ska Sverige också ingå avtal med European sky shield initiative, ett gemensamt samarbete om luftförsvar som leds av Tyskland och där 14 länder ingår, däribland Finland.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV