Radar · Basinkomst

Trots krisen – rekordfå lever på bidrag

Tapio Salonen, professor i socialt arbete vid Malmö universitet, förvånas över att det är färre som har fått ekonomiskt bistånd första halvåret i år jämfört med motsvarande månader under 2022.

Aldrig tidigare har ekonomiskt bistånd, tidigare kallat socialbidrag, delats ut till så få som nu. Detta trots att många hushåll lever på marginalen.

Under många år har antalet personer som får ekonomiskt bistånd minskat. I juni registrerades den lägsta siffran någonsin, enligt preliminära siffror från Socialstyrelsen.

– Det har aldrig varit så lågt någonsin i månadsstatistiken. Trots situationen i samhället pekar siffrorna nedåt, säger Kursat Tuncer, statistiker på Socialstyrelsen.

Även personer som får ekonomiskt bistånd under lång tid – minst tio månader på ett år – har minskat. Senast de var så få var för 15 år sedan.

–Det är lite överraskande med tanke på vad som hänt med svensk ekonomi och inflationen. Jag hade förväntat mig att det skulle gå upp med tanke på att många hushåll haft svårt med sina marginaler, säger Tapio Salonen, professor i socialt arbete vid Malmö universitet.

Arbetslösheten på jämn nivå

Oftast dröjer det ett till två år innan ekonomiska kriser syns i statistiken, uppger han. Detta eftersom folk först måste göra sig av med sina besparingar innan de kan beviljas pengar hos socialtjänsten.

– Samtidigt har arbetslösheten legat på en ganska jämn nivå trots inflationen vilket kan vara en förklaring till varför inte fler har försörjningsstöd, poängterar Åke Bergmark, professor i socialt arbete vid Stockholms universitet.

Varför rekordfå har ekonomiskt bistånd just nu kan forskarna inte svara säkert på. Det kan handla om att det blivit allt svårare att få ekonomiskt bistånd och att socialtjänsten säger nej till ekonomiskt bistånd trots att personen helt saknar inkomst.

–Förutom fler avslag leder de striktare kraven också till att människor undviker att söka försörjningsstöd, trots att de egentligen skulle vara berättigade till det, menar Tapio Salonen.

Att färre också har ekonomiskt bistånd under lång tid beror troligtvis på hårdare regler för uppehållstillstånd, och att många som flydde till Sverige under flyktingvågen 2015 nu har fått jobb, tror forskarna.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV