Radar · Migration

Italien satsar på snabbare repatriering av migranter i nytt ”säkerhetspaket”

En migrant fotograferas för identifiering i hamnen i Catania på Sicilien.

Strax innan det italienska parlamentet tog sommaruppehåll i veckan presenterades ett nytt ”säkerhetspaket” som det ska röstas om i september. Det riktar in sig på att snabbare skicka tillbaka migranter som inte har rätt till asyl i landet. Särskilt fokus ligger på migranter som anses som ”farliga” för samhället.

Säkerhetspaketet ska fortfarande utarbetas i detalj, men i veckan presenterade Italiens regering de större dragen i det, rapporterar Infomigrants.

Det handlar bland annat om att öka antalet poliser som patrullerar på gatorna och att öka antalet repatrieringscenter, center som ofta ligger i anslutning till flygplatser och är tänkta att underlätta processen med att återsända migranter som inte har rätt till asyl i landet. I själva verket har centren kritiserats för att många blir kvar där, inlåsta i flera månader, utan att ha begått något brott, något som i vissa fall kan bryta mot internationella konventioner och asylrätten. 

Med paketet vill regeringen också rikta in sig på de migranter som anses vara ”farliga” för samhället. Om en person har ett register av att ha varit våldsam ska den personen kunna repatrieras snabbare.

– Premiärministern och (utrikes)ministern känner behovet av att lägga fram ett säkerhetspaket för att påskynda avlägsnandet av farliga och våldsamma element, sa Nicola Molteni, biträdande sekreterare på inrikesministeriet enligt Infomigrants.

Avsikten, förklarade han, är att ”ha förenklade förfaranden som gör att personer med ett betydande brottsregister eller allvarliga psykiatriska tillstånd inte utgör en fara i Italien”.