Radar · Mänskliga rättigheter

FN: Talibanerna tvingar oss att välja

En talibansoldat står vakt vid en fredagsbön i Kabul i mars.

När talibanstyret i Afghanistan hindrar kvinnor från att arbeta ställs FN inför ett ”förskräckligt val”: att anpassa sig efter extremisternas rättesnören – eller att lämna landet helt och hållet.

I december slog talibanregeringen fast att icke-statliga organisationer som verkar i Afghanistan inte får lov att ha kvinnliga anställda, om än med vissa undantag för till exempel vårdarbete.

Den 4 april fick FN:s ledning i landet order om att samtliga anställda kvinnor måste sluta arbeta omedelbart.

”Genom detta förbud försöker de talibanstyrda de facto myndigheterna tvinga FN till ett förskräckligt val mellan att stanna och ge stöd till det afghanska folket och att stå fast vid de värderingar och principer som vi är förpliktigade att följa”, meddelar FN-kontoret i Kabul.

FN:s särskilda Afghanistansändebud är en kvinna. Roza Otunbajeva, 72, är tidigare president och utrikesminister i Kirgizistan. Hon har inlett ett formellt arbete för att se över om verksamheten i landet kan fortsätta.

”Det bör tydliggöras att alla negativa konsekvenser av denna kris som drabbar det afghanska folket kommer att vara de facto myndigheternas ansvar”, meddelar FN-kontoret.

Landets humanitära kris har spätts på sedan talibanernas maktövertagande 2021. Närmare hälften av Afghanistans befolkning beräknas ha svårigheter att få tillräckligt att äta. För flera miljoner bedöms hungern vara krisartad.