Radar · Inrikes

Fördubbling av invasiva streptokocker hos barn

Det är fortfarande få konstaterade fall, men antalet barn under tio år som drabbas av invasiva grupp A-streptokocker har ökat.

Fler svenska barn drabbas av invasiv streptokockinfektion och hittills i år har två barn i Sverige avlidit. Jämfört med före pandemin har antalet fall fördubblats under vintermånaderna, rapporterar Läkartidningen.

– Framför allt de senaste månaderna har vi sett lite fler fall, även om det är förhållandevis små siffror, säger statsepidemiolog Anders Lindblom till tidningen.

Hos barn under tio år har 33 fall av invasiva grupp A-streptokocker rapporterats i Sverige under perioden oktober till och med februari i år. Under samma period för fyra år sedan rapporterades 16 fall.

I flera andra europeiska länder, bland dem Danmark, har barn dött av infektionen. I Socialstyrelsens dödsorsaksregister finns inga dödsfall bland svenska barn som drabbats under 2022 och 2023 registrerade ännu, men i en intervju med P4 Extra säger Anders Lindblom att två barn dött hittills i år i Sverige.

Normalt brukar noll till två barn om året dö i denna typ av infektion i Sverige, uppger han också, utan att gå in på exakt vilken ålder han syftar på.

Sämre immunitet

Anders Lindblom tror att ökningen kan bero på att immuniteten är sämre efter de mest intensiva pandemiåren och att antalet kontakter mellan människor nu ökat.

– Det här är egentligen den första vintersäsongen på länge som vi inte har några restriktioner, säger han.

Grupp A-streptokocker kan i sällsynta fall bli invasiva och orsaka sepsis (en allvarlig reaktion i immunförsvaret). Enligt statsepidemiologen finns i nuläget inget som tyder på att det rör sig om en mer allvarlig bakteriestam som ger allvarligare symptom eller sprids lättare.

Relativt ovanligt

Bland barn är grupp A-streptokocker vanliga och kan exempelvis leda till halsfluss eller scharlakansfeber. Men att barn drabbas av invasiv infektion är relativt ovanligt, framhåller Percy Nilsson Wimar, barnläkare på Skånes universitetssjukhus.

Där har grupp A-streptokocker inte lett till samma tryck på barnkliniken som när exempelvis spridningen av RS-virus eller influensa är på topp.

– Vi ser fler barn med scharlakansfeber som kommer in och som behöver behandlas med antibiotika och så är det ett och annat barn som blir riktigt, riktigt sjukt av det och kan behöva intensivvård, säger han.

Han ser ingen risk för att föräldrar ska missa att söka vård vid de allvarliga fallen.

– Jag tror inte att man som förälder tvekar om att åka in, barnen blir rejält påverkade, säger han.

Fakta: Invasiva streptokockinfektioner

Grupp A-streptokocker (gas) är den typ av streptokocker som orsakar flest infektioner och de allvarligaste infektionerna hos människa.

De kan exempelvis leda till halsfluss, scharlakansfeber, rosfeber, svinkoppor, blodförgiftning och mjukdelsinfektioner.

Bästa sättet att förebygga spridning är god hygien, exempelvis på förskolor.

Inkubationstiden är mellan ett och tre dygn. Diagnosen ställs via snabbtest, odling eller genom att bakteriens arvsmassa påvisas.

Att en person har grupp A-streptokocker är inte i sig nog för att sätta in behandling. Svårare halsinfektioner, hud- eller mjukdelsinfektioner behandlas med antibiotika.

Patienter som är infekterade av invasiva grupp A-streptokocker behöver däremot omedelbart vård. Då kan exempelvis respirator- eller njurdialysvård krävas.

Bara de invasiva grupp A-streptokockerna är anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV