Glöd · Under ytan

Sanningen ska göra er fria

Vaccinkritiker demonstrerar i Malmö våren 2022.

I konspirationisternas värld är ingenting sant – och allt är möjligt. När sanning och lögn är utbytbara undergrävs anständighet och demokrati och vägen leder mot tyranni, skriver Benton Wolgers på Under ytan.

Låt mig börja med några utgångspunkter: Bara för att konspirationsteorier riktar udden mot en elit, som påstås mörka sanningen, är behovet av maktkritik absolut nödvändigt. För det andra finns det naturligtvis riktiga konspirationer och desinformation. Det räcker med att nämna Bushs och Blairs lögner inför Irak-kriget, Quickskandalen, Watergate samt Snowdens avslöjande om NSA:s massövervakning. För det tredje pratar jag inte om kultur, ty som Picasso säger: Konsten är en lögn som får oss att se sanningen. För det fjärde får du ha vilka åsikter och värderingar du vill du vill, men inte hitta på egna fakta.

Att förhålla sig vetenskapligt och agera rationellt måste läras ut och läras in. Att underkasta sina övertygelser förnuftets och evidensens prövning är en onaturlig förmåga, som i likhet med läs- och räknekunnighet måste inplanteras och odlas. Vetenskapens prövande förhållningssätt, att gradvis stabilisera en sanning, används ofta som motargument av konspiratörer. Varför ska jag tro er nu, när ni förut sa att bly, tobak och koldixidutsläpp var ofarligt?

Uppmuntrar till terrorism

Konspirationsteorier utgörs inte endast av löjeväckande tankar om att jorden är platt eller att rymdödlor styr världen, utan är ett akut angeläget ämne som i sin värsta form uppmuntrar till terrorism, etnisk rensing och folkmord. Judarna har levt med pogromer baserade på giftiga, sinsemellan oförenliga konspirationsteorier sedan romarriket. Det går en rak linje från anklagelser om förgiftade brunnar, att de mördade Jesus, judebolsjevimen, Sions vises protokoll, Dreyfusaffären, dolkstötslegenden, Soros, Rotschild och så vidare. Falska uppgifter om vaccin och klimat hotar miljarder människors välfärd. När lögn och sanning är utbytbara undergrävs anständighet och demokrati och vägen leder mot tyranni. Fråga rohingyerna i Myanmar, som drabbats av etnisk rensning. Facebook gav generöst sin plattform till Myanmars militär, som med intensiv propaganda, hets och hat uppbådade folkligt stöd för skändligheterna.

Vem kan man lita på?

Eftersom ingen kan veta allt består rationalitet i att vara tillräckligt bildad för att förstå att lägga ut kunskap på entreprenad till specialister. Kunskap är därmed beroende av källtillit.

Utan att vara professor i oceanografi kan du lita på att vetenskapen har slagit fast att människans utsläpp av koldioxid är huvudorsaken till uppvärningen, som leder till ett alltmer extremt och instabilt väder i form av skyfall, orkaner, torka och smältande isar. Utan att själv vara paleontolog kan du ta till dig att vi människor är en länk i evolutionen.

Du bör tillägna dig ett öppet, prövande förhållningssätt där du ändrar uppfattning när fakta ändras. Vi vet i dag att Kopernikus hade rätt när han kontraintuitivt påstod att jorden snurrar runt solen och inte tvärtom. Vi vet att rökning dödar, trots att tobaksbolagens med intensiv lobbning fördröjde att fakta skrevs med versaler på cigarrettpaketen. Vi vet att Al Qaida låg bakom 9/11, även om det är svårt att tugga i sig för inbitna USA-hatare.

I en demokrati som Sverige betyder de pressetiska reglerna att ansvariga utgivare inte medvetet sprider lögner, utan att de tvärtom gör allt i sin makt att undvika dem. Buntar någon i din närhet ihop all publicistisk verksamhet till frasen ”media” bör du lystra, för du befinner dig inte i Ungern, än, som Richard Jomshof brukar säga, men din vän kanske är på väg ner i kaninhålet. I en diktatur eller i illiberala länder, som Turkiet, bör du däremot utgå från att medier basunerar ut regimens progaganda. Detta faktum gäller även Fox News, som spred Trumps stora lögn om det påstådda valfusket, trots att de visste att de ljög.

Två världar

Det förefaller som om konspirationister äger en förmåga att dela upp tillvaron i två världar. Den ena består av konkreta ting som de kan se, höra, uppleva, känna och lukta på, den rymmer människor de kan tala med ansikte mot ansikte. Inom denna sfär handlar de rationellt. Hur skulle de annars klara vardagen? Få av dem skulle gå ut nakna i minusgrader för att de känner för högsommarväder.

Din sanningsuppfattning ändrar inte på det faktum att tåget har lämnat stationen 18.19 när du anländer 18.20. Den andra zonen utgörs av världen bortom den omedelbara erfarenheten och nuets bojor, den består av folk, företeelser och platser långt bort. Övertygelserna utgörs av inspirerande, skrämmande eller konspiratoriska berättelser, vars funktion är att konstruera en social verklighet som förenar stammen tillhandahåller ett moraliskt syfte och en mytologisk gemenskap. Huruvida myten är falsk eller sann är en felställd fråga. Jag skiter i om det är fejk, för det är förjävligt ändå, för att citera Jack Werner.

Sekteristens motargumentation är ett cirkelresonemang, som går ut på att bristen på bevis för konspirationen visar vilken infernalisk konspiration det är. Conspirare betyder medandas på latin. Du andas tillsammans med andra, och alla som attackerar dig och gruppen utifrån utgör den riktiga konspirationen.

Där ingenting är sant

Jag insåg att läget började bli toxiskt när SD:s trollfabrik pumpade ut att sossarna är huvudinspiratörer till förintelsen och när en närstående förnekade existensen av covid-19 samtidigt som hans syster låg och dog i sjukdomen.

Tillred en soppa med Putins och Trumps monstruösa, uppenbarligen skickligt förpackade lögner som fond. Rör ner algoritmstyrda, trollspäckade och ilskegenererande sociala medier. Strössla med Marc Zuckerbergs girighet och Elon Musks förvirring. Krydda med en drastiskt minskad bokläsning. Rör ner en världsbefolkning fjättrad vid sin mobiltelefon. Häll i en liter AI-genererad deep-fake med en förmåga att massproducera desinformation. Garnera med Team Jorge, ett företag som specialiserar sig på att krossa demokratier genom desinformationsmattor.

Du får en värld där allt är möjligt och ingenting är sant. Sektfritagning är ingen lek. Ingen logik i världen kan få den andre att släppa sin lögn.Ta nu ett djupt andetag och känn visdomen från Johannes: Ni ska lära känna sanningen och sanningen ska göra er fria. För att i möjligaste mån undvika konfrontation, säg hela sanningen, men liksom på snedden. Vi ska vara varsamma när vi säger sanningen till andra, men väl också till oss själva. Sanningen är bländande och kan göra oss häpna och förkrossade.

Rationaliteten saknar agenda

Tur att alla konspirationsteoretiker inte är som Edgar Welch som tog saken i egna händer och beväpnad tog sig till den pizzeria i New York som enligt honom utgjorde navet i den pedofilring, där Hillary Clinton och gänget förlustade sig med småbarn. Att ändå inte fler lever ut sin tro kan vara hoppfullt i den bemärkelsen att de innerst inne kanske inser att de har fel. Sedvänjan att bränna kättare på bål är ju trots allt på tillbakagång. Ett uppenbart skäl till att någon undviker att följa ett resonemang till sitt logiska slut är att de inte uppskattar färdriktningen. Rationaliteten, liksom slumpen, saknar onekligen agenda, utan är vad den är. ”Det är svårt att få en man att förstå något när hans lön hänger på att han inte förstår det” (Upton Sinclair).

Medborgarpaneler är fantastiska verktyg för att kväva lögner. Sanningen avgår oftast med segern i grupper av samarbetsvilliga, men intellektuellt olika, personer som resonerar tillsammans. Detta märker när jag testar logiska gåtor i grupper. Ofta ser någon lösningen och lyckas övertyga de andra. Bildning och samarbete är det enda som hjälper i längden.