Glöd · Debatt

Tipsa om energisnål handdisk

Ett vanligt energisparråd är att man ska fylla diskmaskinen – och hellre diska i maskin än för hand.

Stämmer det verkligen att en disk i diskmaskin drar mindre vatten än en handdisk, som Energimyndigheten säger? Annika Rullgård jämförde, och för henne stämde det inte alls. Informera hellre om hur man handdiskar energisnålt, föreslår hon.

På många håll framhålls att ur energisynvinkel är det betydligt mer fördelaktigt att använda diskmaskin än att diska förhand. Jag har frågat ett antal kommunala energirådgivare och med hänvisning till Energimyndigheten framför de att maskindisk är bättre än att diska för hand. I radioprogrammet Plånboken påstod en energirådgivare från Vattenfall samma sak.

När jag frågade denne rådgivare efter källan till hans påstående, visste han inte var uppgiften kom från. Efter att rådgivaren letat, gav han mig senare länkar till en vitvaruleverantör och en underhållande krönika i Råd och Rön.

Energimyndigheten skriver på sin hemsida att det krävs 90 liter vatten för att ta hand om en disk för 13 kuvert efter att ha räknat om vattenförbrukningen för att diska 4 kuvert. Energimyndigheten skriver: ”Handdisk tar upp till fyra gånger mer energi om man räknar på energin som går åt för att värma vattnet. För att diska 13 kuvert för hand behövs i storleksordningen 90 liter 50-gradigt vatten per disk. Detta trots att man diskar och sköljer sparsamt i diskho eller balja.”

Jag finner det dock vara en bedrift att kunna göra av med 90 liter vatten för att diska 12–13 kuvert även om diskningen delas upp i två omgångar. Häromdagen stod på min diskbänk 8 stora tallrikar, lika många assietter, bestick, några tekoppar, köksredskap inklusive fyra kastruller. Jag mätte allt vatten som jag använde och det blev 9 liter. För att diska en lika stor disk till skulle jag ha använt totalt 18 liter vatten, dvs en femtedel av vad Energimyndigheten skriver på sin hemsida. Vattenförbrukningen för 16 kuvert med handdisk är fullt jämförbar med vad Energimyndigheten anger på sin hemsida för ömsom 12 ömsom 13 kuvert i diskmaskin. Noteras bör att Energimyndigheten inte nämner den energi och de ändliga råvaror som krävs för att tillverka och skrota en diskmaskin.

När jag bad Energimyndigheten om en förklaring av deras uträkningar fick jag ett papper med ett virrvarr av multiplikationer och additioner av siffror utan förklaringar av vad sifferuppgifterna stod för.

Det är, anser jag, av stor vikt att när en myndighet går ut med uppgifter om testresultat utifrån beräkningar och uppmätta värden måste myndigheten klart redovisa syftet med beräkningarna, metodik och slutsatser samt en lista på referenser. Dessutom ska uppgift om författare inklusive kontaktuppgifter finnas med. Myndigheters redovisning av testresultat ska följa samma struktur som vetenskapliga artiklar för att använd metod ska vara transparent för läsaren och aktuellt test vara replikerbart.

I stället för att publicera ett uppenbart felaktigt påstående om att det ur energisynvinkel var många gånger bättre att diska med maskin än för hand borde Energimyndigheten sprida kunskap om hur man diskar för hand på ett sparsamt sätt.

Energimyndigheten borde också vara aktsam om sin trovärdighet i dessa tider med höga priser på el och drivmedel.