Radar · Inrikes

Premiär för personaldriven vårdenhet i Skåne

Kognitiv mottagning Ängelholm drivs numera av personalen.

Enheten för kognitiv medicin i Ängelholm är från och med årsskiftet personaldriven, och är därmed först i sitt slag i Region Skåne.
– Vi känner väldigt starkt för våra patienter, säger enhetschef Moa Wibom till SR.

Den 14 juni 2022 fattade regionfullmäktige beslut om att enheten för kognitiv medicin i Ängelholm övergår till att bli personaldriven från och med 2023. Förberedelserna för skiftet har pågått hela det gångna året, skriver Region Skåne i ett pressmeddelande.

Organisatoriskt innebär det att vårdenheten placeras under regionstyrelsen som en enskild verksamhet i offentlig regi, men den största skillnaden kommer medarbetarna att märka. Driftformen förutsätter ökat engagemang samtidigt som personalen får större inflytande och delaktighet i verksamheten.

– Vår patientkategori, de med kognitiv svikt eller misstanke om neurodegenerativ sjukdom, är en grupp som inte varit sedd i samhället och inte har en egen röst, för att man förlorar språket och tappar minnet. Det gör att vi känner väldigt starkt för våra patienter, och vill verkligen försöka hitta sätt att leverera god vård till nordvästskåningarna, säger enhetschef Moa Wibom till Sveriges radio P4 Kristianstad.

Att enheten blir personaldriven innebär ingen praktisk förändring för patienterna.

– Kanske att vi är ännu gladare, säger Moa Wibom, och understryker att man förstås gjort en risk- och konsekvensanalys, men att det hittills inte framkommit något som tyder på negativa följder av driftformen.