Zoom

Ukrainska pacifisten: ”Hoppet om fred större än vad ledarna tror”

Planer på att fortsätta kriget i flera är redan finansierade, men förr eller senare kommer freden att segra, menar den ukrainske pacifisten Yurii Sheliazhenko.

De ryska och ukrainska regeringarna och deras allierade har investerat enorma resurser och ansträngningar i kriget, vilket gör fredsperspektiv smärtsamt problematiska. Men hoppet lever, säger den ukrainske pacifisten Yurii Sheliazhenko.
– Jag har en förhoppning om att individuellt och kollektivt motstånd mot krigssjukan (…) kan bana vägen till fred.

Den ukrainske juristen och bloggaren Yurii Sheliazhenko har länge varit en aktiv röst mot militarisering och upprustning. Som övertygad pacifist, chefssekreterare för Ukrainas pacifiströrelse och styrelsemedlem i Internationella fredsbyrån IPB, har han deltagit i flera internationella sammankomster där det pågående kriget i Ukraina och möjliga vägar till fred har diskuterats. Bland annat var han med på videolänk från Kiev som talare under Folk och fred 2023 i januari.

När Syre kontaktar Yurii har han fullt upp med akut rättshjälp till vapenvägrare i Ukraina samt rapportering av kränkningar mot mänskliga rättigheter. Situationen i Ukraina i dag talar för att vägen till fred är ”smärtsamt problematisk”, berättar Yurii. Inte minst på grund av de enorma resurser som både de ryska och ukrainska regeringarna, och dess allierade, lagt ner på att kriga. Samtidigt som Yurii uppger detta fortsätter vapen att strömma in till Ukraina.

I samma stund som Rysslands aktiviteter i nordöstra Ukraina bedöms ha trappats upp avsevärt, meddelar USA att de ska skicka ett nytt militärt stödpaket motsvarande drygt 23 miljarder kronor till landet. Tyskland, Nederländarna och Danmark lovar leverera över 100 stridsvagnar och Frankrike ska skicka stridsfordon av typen AMX-10 RC.

– Strategiska planer för att fortsätta kriget under långa år och decennier är redan finansierade och folkligt samtycke redan producerat av den mediala delen av det militärindustriella komplexet, säger Yurii Sheliazhenko.

Värde i varje fredsansträngning

Termen militärindustriellt komplex används för att beskriva förhållandet mellan militären, försvarsindustrin och politiken. Ett system som påverkar den allmänna politiken och som bygger på att en aktör tillhandahåller det militära materielet, den andra ser till att köpa det och den tredje möjliggör den fortsatta finansieringen. Något som dominerar den offentliga sfären nästan överallt i samtida ”giftigt” militariserade ekonomiska strukturer, som Yurii Sheliazhenko beskriver det.

– Det militärindustriella komplexet är en cancertumör, en antidemokratisk, ålderdomlig och parasitisk del av nästan alla ekonomier i världen, som gynnas av global polarisering och dess ”ukrainska inflammation”, säger han.

Själv motsätter han sig idén om att nyckeln till fred skulle finnas i krig. Han är övertygad om att det inte går att stoppa Rysslands folkrättsvidriga invasion och rädda liv, genom att fortsätta kriga. Senare års allt tydligare polarisering mellan väst och öst har lett till den fruktansvärda situation som just nu pågår, menar han. Han nämner bland annat Natos expansion österut, ryska invasionen av Krim och hänsynslösa militära operationer från olika håll, och slutligen den ryska invasionen av Ukraina.

Att Ryssland uteslutits från internationella institutioner och att det skapats en demonisering av någon sorts ”fiende” på båda sidor, är inte en lösning och kommer inte att resultera i fred, menar Yurii. Istället för att klippa alla band till försoning och fred behöver vi göra allt i vår makt för det motsatta – att finna mötesplatser där människor kan fortsätta kommunicera med varandra. Dialog och fredsförhandlingar är vitala och varje enskild ansträngning har ett värde, menar han.

– Jag har en förhoppning om att individuellt och kollektivt motstånd mot krigssjukan, såsom samvetsvägran vid militärtjänst, protester mot militarism och krig, fredsforskning och utbildning och förtroendeskapande i dialog, på flera nivåer och i ett samarbete mellan folk, kan bana vägen till fred.

Den officiella krigshetsens motsats

Trots att alla dessa tendenser undergrävs allt mer av den pågående eskaleringen och allt starkare reaktioner på ickevåldsliga ansträngningar, så är den ickevåldsliga livsstilen och fredskulturen till sin natur motståndskraftig mot krigshetsarnas utmaningar, understryker Yurii Sheliazhenko.

– För fred är en mänsklig rättighet och även i tider av de mest fruktansvärda krig går det att hitta en ickevåldsdynamik för den som är beredd att se det, istället för att ta till sig myter om totalitärt krig, föreställningar om en demonisk fiende och så vidare.

Och det gäller även när det är skört att vara ickevåldsförespråkare, som i Ukraina och Ryssland, där genuina fredsrörelser flera gånger i historien har blivit förtryckta och ersatta av officiell krigshets, tillägger han.

– Från förföljelsen av Tolstojaner i det ryska imperiet till kristna pacifister i Sovjetunionen. I Ryssland och i västvärlden används militaristisk taktik, officiell och inofficiell bestraffning av handlingar och tal som motsätter sig krig.

”Det finns alltid hopp”

Det är något som vi ser även i dag, som ett verktyg för att undertrycka krigsmotståndet och stämpla det som ”fiendens” desinformation, menar Yurii Sheliazhenko. Men det får honom inte att sluta tro på möjligheten att – genom ickevåld – förändra världen till det bättre.

– Det finns alltid hopp om att vi kan sätta stopp för de oändliga planerna på att organisera massmord i Moskva och Kiev, att stoppa rysk aggression, västerländsk hegemoni och en utbredd ”pandemimilitarism”, att förbjuda det sista kärnvapnet och bygga samhällen som styrs av kärlek och inte knytnävar.

Det hoppet är större och mer utbrett än vad krigshetsande ledare tror, understryker Yurii Sheliazhenko.

– Och om människor som Putin och Zelensky inte delar det (hoppet, reds. anm.), kommer de att förlora makten. Människor kommer inte tillåta dem att tvinga befolkningar till rädsla och nonchalans. Det ickevåldsliga motståndet mot orättvisa system som förvandlar mänskligheten till kanonmat ökar, och förr eller senare kommer fred och rättvisa att segra.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV