Radar · Utrikes

USA trappar upp teknikkriget med Kina

President Joe Biden har skrivit under en order som begränsar amerikanska företags handhavanden med Kina när det kommer till viktig teknologi som halvledare.

President Joe Biden har undertecknat en exekutiv order som begränsar nya amerikanska investeringar i kinesisk teknologi som pekas ut som särskilt viktiga för amerikansk säkerhet, bland annat halvledare och AI.

Den nya exekutiva ordern från Vita huset ger finansministern befogenhet att införa restriktioner för investeringar i kinesiska företag, vilket påverkar områden som privata investeringar, riskkapital och samarbetsprojekt, rapporterar The New York Times.

Från amerikanskt håll menar man att åtgärden är avsedd att rikta sig mot specifika risker för USA:s nationella säkerhet, och inte att helt separera all handel mellan länderna.

De teknikområden som skulle kunna hamna under restriktionerna uppges vara halvledare, kvantteknik och artificiell intelligens (AI), som alla anses vara nödvändiga för att kunna utveckla en modern kinesisk militär.

Vissa undantag kommer att göras, men företagen har då plikt att ändå registrera sig hos amerikanska myndigheter. Dessutom gäller ordern framtida investeringar och inte de som redan är på plats. 

Nationell nödsituation

Presidenten skriver i ett brev till kongressen att han ser det som en nationell nödsituation för att kunna hantera hotet från utvecklingen i länder som Kina, vad gäller ”känsliga teknologier och produkter som är kritiska för militären, underrättelsetjänsterna, övervakningen och cyberdrivna förmågor”, skriver Reuters.

Kritiker på högerkanten i amerikansk politik menar att det nya regelverket är fyllt av kryphål och att åtgärderna inte är tillräckligt hårda.

Reaktionerna från Kina har inte låtit vänta på sig. Kinas handelsdepartement har uttryckt oro och varnat för att åtgärden kommer att påverka normala affärsrelationer och underminera den internationella handeln.

Kina har också markerat att man planerar att vidta motåtgärder.

Läs mer: 

Blinken på Kinavisit vill undvika ”missbedömningar”

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV