Radar · Miljö

Ny global studie avslöjar livsmedlens klimatavtryck

Eric Reid övervakar veteskörden på familjens gård i Alberta, Kanada, september 2023.

Klimatavtrycket från produktionen av växtbaserade livsmedel är i genomsnitt endast en tiondel av animaliers. Det visar en ny global metaanalys, som genomförts av forskare vid kinesiska universitet.

Analysen omfattar 524 publicerade studier, med sammanlagt 5 353 mätvärden gällande matproduktionens växthusgasutsläpp, från världens alla kontinenter.

Förutom att animalier bekräftas ha mångdubbelt så stort klimatavtryck som vegetabilier, visar analysen på stora skillnader i utsläpp inom de olika kategorierna och mellan kontinenterna.

Så är exempelvis klimatavtrycket från produktionen av växtbaserade livsmedel i Asien och Europa 8,9-184 procent högre än på andra kontinenter. Och ris har betydligt högre klimatavtryck än andra vegetabiliska livsmedel, med mellan två och fyra gånger så höga utsläpp som majs, vete och andra sädesslag. Medan nötkött är den största klimatboven bland animalierna.

Matproduktion är en stor källa till utsläpp av växthusgaser. Med kvantifieringen av koldioxidavtryck ser forskarna möjligheter att utveckla strategier och politik för att begränsa utsläppen inom olika geografiska områden och även med hänsyn till såväl matsäkerhet som resurstillgång.

Deras studie är den hittills mest omfattande när det gäller klimatavtryck från livsmedelsproduktion på kontinental och global nivå, och den är publicerad i den internationella vetenskapliga tidskriften Journal of cleaner production.

Avsaknad av regionspecifik och livsmedelsspecifik litteratur, särskilt för Afrika och Oceanien, samt brist på enhetliga standarder, har enligt forskarna inneburit begränsningar i arbetet med metaanalysen.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV