Radar · Miljö

Frankrike avstår pantsystem för plastflaskor

I februari 2020 införde Frankrike en lag för en cirkulär ekonomi som bland annat aviserade ett pantsystem för återvinning av plastfaskor. Beslut skulle fattas senast under 2023. Redan förra veckan meddelade Christophe Béchu, minister för ekologisk omställning, att det inte blir av.

– Det är uppenbart att den omedelbara och utbredda implementeringen av pantsystemet inte möter det fulla stöd vi behöver, förklarade han. 

Syftet var att uppnå 77 procents återvinning av dryckesflaskor av plast 2025 och 90 procent 2029. Nu kommer andra åtgärder vidtas för att nå målen ändå, exempelvis utbyggda sorteringsanläggningar, förbättrade insamlingssystem och incitament för återvinning genom prissättning, kopplat till mängden producerat avfall.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV