Radar · Inrikes

SL bryter med Kina-ägt bolag – efter pendeltågskaos

Pendeltågstrafiken i Stockholmsregionen har påverkats av allvarliga störningar det senaste året.

Nu bryter Region Stockholm och SL i förtid med den privata operatören MTR, som kör pendeltågen i Region Stockholm.

I ett gemensamt pressmeddelande skriver de att ”fram till för ett drygt år sedan, levererade MTR pendeltågstrafik av god kvalitet. Därefter har leveranserna inte nått förväntade nivåer”.

Avtalet skulle löpt till 2026.

– Pendeltågstrafiken i Stockholmsregionen har det senaste året haft allvarliga störningar i verksamheten. Det här har påverkat våra resenärer mycket negativt, säger David Lagneholm, vd SL och förvaltningschef trafikförvaltningen.

SL och MTR har under lång tid fört en konstruktiv dialog för att lösa problemen men utan kunna finna en gemensam väg framåt. Så nu väljer vi tillsammans att avsluta avtalet." – David Lagneholm, vd SL och förvaltningschef trafikförvaltningen.

SJ kör pendeltåg nästa år

Från och med mars 2024 kommer SJ att ta över driften av pendeltågen i Stockholm. Region Stockholm har tecknat ett så kallat nödavtal med SJ som gäller i två år, med option på ytterligare ett plus ett år från trafikstart, skriver TT.

TT skriver också att alla medarbetare som huvudsakligen arbetar med driften av pendeltåg kommer att erbjudas en anställning hos SJ.

Däremot kommer MTR fortsatt att driva tunnelbanan i regionen.