Radar · Inrikes

Högerextrema växlade upp – men ratades av unga

Högerextrema grupper samlades vid statyn av Karl XII i Kungsträdgården i Stockholm den 30 november 2022 för att uppmärksamma hans dödsdag.

Svenska högerextremister ökade sina aktiviteter under förra året, skriver stiftelsen Expo i sin årsrapport. Men traditionella grupperingar har fått svårare att rekrytera unga eftersom de inte har samma typ av lojalitet och engagemang som tidigare.

Antalet aktiviteter i den rasideologiska miljön i Sverige ökade med drygt 20 procent under 2022 jämfört med 2021 – från 1 487 till 1 791. Expo förklarar ökningen med att flera högerextrema grupper runt om i landet försökte vinna väljare inför höstens val, och konstaterar samtidigt att satsningarna misslyckades.

”Inget av de högerextrema partier som kandiderade i valet lyckades vinna mandat. Inte heller de konspirationsteoretiska partierna med nära kopplingar till extremhögern lyckades i valet”, skriver Expo i rapporten.

Samtidigt har de traditionella medlems- och aktivistgrupperna fortsatt svårt att rekrytera unga anhängare.

”Extremhögerns transnationella digitala gemenskap erbjuder en möjlighet att komponera en egen blandning av idéer, engagera sig i enskilda sakfrågor och att bedriva ett politiskt arbete genom digitala kanaler. Traditionella grupperingar kräver en annan typ av lojalitet och engagemang som tycks vara svårt att locka in den yngre generationen till”, skriver Expo.