Radar · Politik

Fackliga klimatombud kan få fart på arbetsplatsomställning

Karin Lexén, generalsekreterare för Naturskyddsföreningen, tycker att det är bra att fackföreningarna kliver fram och engagerar sig i klimatomställningen.

SYRE I ALMEDALEN Hur kan välfärden delta i klimatomställningen? Den frågan ställdes vid ett seminarium anordnat av TCO i Almedalen. Ett steg i rätt riktning är att introducera ett klimatombud på arbetsplatserna, menar fackförbundet Vision.

Det skulle diskuteras hållbara jobb i en hållbar värld i Tjänstemännens centralorganisation (TCO) tält i Almedalen. Förutom våfflor med grädde och amerikanska blåbär bjöds det på ett samtal med Vision, Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Naturskyddsföreningen.

– Idag har vi redan över 100 företag som har klimatombud på arbetsplatsen, sade Veronica Magnusson som är ordförande på Vision.

Fackförbundet samlar runt 200 000 anställda inom både det privata och offentliga med anknytning till kommun, region och kyrka.

Vision har skapat är en ny roll som facklig företrädare på arbetsplatsen – klimatombudet, som ska jobba för att öka kunskapen om klimatkrisen och se till att företag och anställda strävar mot större hållbarhet.

Klimatglasögon på jobbet

Enligt Vision innebär uppdraget att tillsammans med styrelsen “ta på sig klimatglasögon i olika fackliga sammanhang och funderar på sätt att uppnå minskad klimatpåverkan”.

På ett mer konkret plan betyder det att driva på för att exempelvis arbetsgivaren tar fram en handlingsplan för att arbeta med Agenda 2030, begära att arbetsplatsen ska mäta sina utsläpp, ta fram en koldioxidbudget, införa kompensationer för dem som väljer att transportera sig klimatsmart till jobbet.

– I Dalarna har en kommun infört möjligheten för sina anställda att ha tjänstecykel istället för tjänstebil för att ta sig till arbetsplatsen, berättade Veronica Magnusson.

Hon menar att fackförbunden har en stor roll att spela för samhället att ställa om sig. Klimatombuden kan verka för att alla inköp är miljö- och Fairtrademärkta, att det sätts upp laddstolpar till elbilar och ordna kunskapshöjande insatser och utbildningar.

– Vi kommer att fortsätta peppa våra klimatombud och det är fritt fram att kopiera vår modell för andra fackförbund. Sedan vill vi gärna prata med arbetsgivarna för att se vad vi kan skapa för förutsättningar för fortsatt samarbete och skapa kontakter med civilsamhället.

– En hållbar livsstil behöver inte vara tråkig, det handlar inte om att avstå från saker man vill ha utan att göra annorlunda. Vi vill ta en aktiv roll som fack tillsammans med våra medlemmar, sade Veronica Magnusson.

Grön omställning

Anders Henriksson, som är ordförande SKR, ville lyfta fram den utveckling som nu sker i landets norra delar.

– Det sker en fantastisk grön omställning, vi tar nya kliv i elektrifiering, men det är samtidigt en utmaning för många kommuner som investerar i förskolor, bostäder att göra det utan att investeringar finns på plats för infrastrukturen.

Han berättade hur SKR arbetar med att se till att de stora antal offentliga upphandlingar som kommunerna och regionerna gör varje år bygger på ett klimat- och hållbarhetstänkande.

– Vi behöver en offensiv strategi för den gröna omställningen. Vi har inte råd att ha låga ambitioner i klimatarbetet, vi måste kroka arm i samarbetet med fack och arbetsgivare, men också med näringslivet för att samla hela samhället, sade han.

Facken behövs

Efter seminariet berättade Karin Lexén, generalsekreterare för Naturskyddsföreningen, att hon välkomnar att fackföreningar kliver fram och vill engagera sig i klimatomställningen.

– Om facken engagerar sig på bredden blir det väldigt många människor. Det gäller bara att fylla det här arbetet med kunskap och det kan vi inom miljörörelsen bidra med tillsammans med forskningen, sade Karin Lexén till Syre.

Hon betonade att man måste ta människors oro för förändring på allvar. Klimatomställningen kan bli besvärlig för vissa men också leda till en bättre välfärd och ett bättre liv.

Naturskyddsföreningen driver  att det borde finnas ett konsumtionsmål och att sättet att räkna på utsläppen ändras så att det även inkluderar alla varor som importeras.

– Min spaning här i Almedalen är att fackföreningsrörelsen tar mer ton i klimatfrågan, men jag ser det som en process. Många kommuner har ett imponerande klimatarbete men det finns mer att göra, bland annat att arbeta utifrån klimatbudget.

– Men jag tycker att Almedalen har varit intressant i år. Vi har haft många bra möten och till och med noterat att representanter från näringslivet har betonat att de svenska klimatmålen är viktiga. Det är viktigt nu när regeringen kom med ett utspel att den ska utvärdera klimatmålen, sade Karin Lexén.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV