Glöd · Debatt

Vi behöver en trygg och kontrollerad nerväxt

Torka i Alcora i östra Spanien – vi kan inte fortsätta på en väg som utarmar jorden.

En livsstil som kräver mer än planeten kan ge oss är inte hållbar. Vi behöver ett system som håller sig inom de planetära gränserna – och det måste vi alla skapa tillsammans, skriver fyra debattörer.

Dagens rådande politiska system i Sverige och världen är och förblir ohållbart och leder till en katastrof om inte kraftfulla åtgärder vidtas! Nu krävs en ny holistisk målstyrd väg för att uppnå en jämlik och rättvis klimatomställning för Sverige och världen.

Sveriges anseende har på grund av ohållbar och ojämlik politik reducerats, detta gäller även för andra länder i världen.

• Timbro och högerkrafterna har kontinuerligt och över tid fört ut oligarkers propaganda sedan 1970-talet.

• Extremhögern har spritt ut sin propaganda genom att beskylla invandrarna för allt som upplevs som problematiskt och dåligt.

• Även Socialdemokraterna har de senaste decennierna administrerat en del av högerns agenda. När ska all denna hjärntvätt upphöra i samhället och svenska folket vakna upp? 

I dag är det näst intill full frihet för dem som har pengar att berika sig på andras bekostnad, på deras tid och kunskaper, samt släppa ut föroreningar i vår gemensamma miljö, vilket är helt oacceptabelt! Dagens egoism, maktmissbruk, korruption, hot och hat är förödande för ett land som vill verka för ett demokratiskt och gott samhälle för alla.

När livsstilen överträder de planetära gränserna sker det på bekostnad av klimat, miljö och fattiga människor. Ska vi ha det så?

Vi behöver en tidsenlig och fredsbejakande civilisation och detta gäller alla rika länder. Självfallet behöver det finnas vissa regler och förbud som gör att alla håller sig inom de planetära gränserna vilket krävs för att inte skada förutsättningarna för kommande generationer. 

 Grafen ovan liknar en atomexplosion som utplånar allt liv om vi inte ändrar kursen NU.

Majoriteten av Sveriges och världens folk vill fortsätta att verka för fred och människors lika värde. Men dagens svenska politiska ledning leder oss mot fascism och rasism. Den förda politiken riskerar att rasera den humanism, jämlikhet och den neutrala ställning som gav Sverige sin identitet och sitt anseende i världen. Dagens kriminalitet har uppstått på grund av ojämlikhet, dålig integration samt ökad segregation. Detta har skett över tid då vi ansett det viktigare med egoism och rikedom för de redan besuttna. Inget barn ska behöva hamna i kriminalitet, hela det vuxna samhället måste se till att så inte sker. Detta blir både ekonomiskt och humanitärt det billigaste och bästa vi kan göra.

Vi måste satsa på integration, jämlikhet och utbildning samt introduktion för nyanlända från samhällets sida och att alla lever inom de planetära gränserna. Invandrare borde också kunna få tillgång till svenska värdfamiljer som stöttar och hjälper dem in i samhället, vid behov. Hur hade Sverige klarat den välfärd vi byggt upp under åren utan invandrarna?

Ingenting har blivit bättre av utförsäljningarna, möjligtvis öppettiderna på posten. 

• Våra gemensamma tillgångar har sålts ut för struntsummor, vilket några få berikat sig på, men när samhällsproblem uppstår får skattebetalarna stå för notan. Dagens agenda styrs enbart av profit för de redan välbeställda, vilket leder till utslagning av de fattiga. Detta försvagar vår demokrati, vilket leder till att vi riskerar att hamna i ett europeiskt demokratiskt bottenläge. Dessutom har vi inte tillgodosett våra grundläggande behov för självförsörjning, dessutom har vi eldat upp det lager vi skulle haft vid kriser.
Reflektion och eftertanke saknas!

• Var finns visionerna och lösningarna på dagens klimat och miljöhot?

• Var finns systemkritiken?

• Var finns fredsarbetet?

• Vi har alla fakta och all forskning för att lösa dagens hot.

Allt fokus måste läggas på våra grundläggande behov och inte som nu på omättliga begär som inte ryms inom de planetära gränserna. Det krävs en ny politisk vision med en tydlig processinriktad handlingsplan (enligt Backcasting). Viktigt är också att tidsplanen håller och att invånarna är medskapande i processen. 

Sverige och världen står i dag inför ett mycket allvarligt klimat/miljö/krigshot som kräver politiskt nytänkande och kloka beslut på både kort och lång sikt. Men inget etablerat parti i Sverige verkar förmå att lyssna på vetenskapen och ta tag i den enorma utmaning vi alla står inför. Varken dagens eller andra historiska system har hållit måttet eller varit långsiktigt hållbara för vår planet!

Nu krävs ett helt nytt fossilfritt system inom de planetära gränserna och som skapas av oss tillsammans från grunden. Det krävs ett system som bygger på demokrati, fredsarbete, humanism, samarbete, solidaritet, jämlikhet, jämställdhet, återbruk, hushållning av energi och råvaror och på långsiktig hållbarhet, där alla länder, samhällen och byar kan verka så självförsörjande som möjligt. Detta kräver att alla lever inom de planetära gränserna och ger samma förutsättningar och frihet. Detta förhållningssätt minskar risken för krig, kriminalitet, flyktingströmmar och sociala problem samt förebygger dagens hot i tid.

Det enda långsiktigt hållbara är därför en kontrollerad och trygg nerväxt! De rikaste som levt över de planetära gränserna måste betala för både den historiska och den nuvarande skuld som de förorsakat oss alla med dagens klimathot, miljöhot och kränkningar av fattiga människor, för att ge kommande generationer livsförutsättningar.

Vi kan inte lösa dagens problem med vårt gamla sätt att tänka. Nu krävs en Vändpunkt värd namnet!

Ny teknik måste tas fram med enbart fossilfria alternativ om vi ska minska våra utsläpp i tid. Detta visar forskningen tydligt. (Då över 80 procent av all energi i dag är just fossil energi).