Radar · Mänskliga rättigheter

Regeringen satsar på att stärka hbtqi-personers rättigheter 

Regeringen vill satsa på insatser för att främja hbtqi-personer hälsa och stärka personernas rättigheter.

Regeringen vill genomföra en rad olika åtgärder med fokus på hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter och skjuter till 10 miljoner kronor. 

Fler insatser ska ge mötesplatser för unga hbtqi-personer, hjälpa till att motverka våld i nära relation och att öka kunskapen om hbtqi-personers hälsa och levnadsvillkor.

– I Sverige ska alla ha rätt att vara den man är och älska vem man vill. Därför är hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter en mycket angelägen fråga för regeringen, säger jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg, i ett pressmeddelande

Handlingsplan

Regeringens hbtqi-strategi beslutades 2014 och har sedan kompletterats med en handlingsplan 2021. För att fullfölja pågående insatser inom ramen för planen och för att möjliggöra nya insatser tillförde regeringen 10 miljoner kronor i budgetpropositionen för 2023.

Handlingsplanen innehåller konkreta åtgärder och strategiska insatser för att stärka hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter och gäller för åren 2020–2023.  

I fokus ligger att motverka diskriminering, våld och andra kränkningar, att öka kunskap inom arbetslivet och om unga hbtqi-personers situation. hbtqi-personers psykisk hälsa ska främjas, bland annat genom en satsning på arbetet med förhindra självmord.

Regeringen har hittills utsett tolv myndigheter till att vara hbtqi-strategiska, senast Forum för levande historia. Uppdraget som hbtqi-strategisk myndighet innebär att myndigheten i sin verksamhet ska främja lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck, skriver regeringen i pressmeddelandet. 

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV