Radar · Migration

Påven rasar mot Europas migrantbehandling

Påve Franciskus kritiserar europeisk migrationspolitik.

Påve Franciskus kritiserar europeiska länders likgiltighet gentemot migranter som riskerar sina liv för att ta sig till kontinenten. Påvens utspel på söndagen gjordes i samband med att han helgonförklarade två italienare.

Franciskus lämnade sitt förskrivna manus och sade att Europas behandling av migranter är ”vedervärdig, orättfärdig och kriminell”. Han hänvisade speciellt till de många migranter som tar sig från Afrikas kust mot Europa över Medelhavet – ofta med mänskliga tragedier som följd.

Att utestänga migranter är skandalöst, sade påven i talet i Vatikanen.
Han nämnde också lidandet hos de många som flyr det ryska invasionskriget i Ukraina.

Vid ceremonin helgonförklarade påve Franciskus don Giovanni Battista Scalabrina, en italiensk biskop som hjälpte italienska migranter på sent 1800-tal, och Artedime Zatti, som flyttade till Argentina 1897 för att stötta sjuka och utsatta.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV