Radar · Miljö

Ny klimatuppgörelse i EU

Svenska EU-parlamentsledamoten Jessica Polfjärd (M).

Ännu en bit av EU:s stora klimatpaket för att få ned utsläppen till år 2030 är nu på plats, i lagom tid till det stora klimatmötet i Sharm El-Sheikh.

Sent i tisdags enades EU-parlamentets och ministerrådets förhandlare om den så kallade ansvarsfördelningen, som bland annat uppdaterar målen för hur mycket varje land ska minska sina utsläpp jämfört med läget 1990.

”Europa tar ett stort steg för att leverera på sina klimatmål. Det här gör det möjligt för oss att åka till COP 27 med en tydlig signal om att EU är redo att göra sin del”, skriver EU-parlamentets ansvariga förhandlare, svenska Jessica Polfjärd (M), på Twitter.

För Sverige innebär uppgörelsen att utsläppen ska ha minskat med 50 procent till år 2030, i stället för 40 procent, som tidigare gällt.

Ansvarsfördelningssystemet – förkortat ESR i klimatsammanhang – berör de områden som inte omfattas av handeln med utsläppsrätter.

”De här sektorerna, direkt kopplade till vår vardag, genererar omkring 60 procent av växthusgasutsläppen. Jag är glad över att vi lyckats nå en snabb överenskommelse om det här förslaget, just i tid för COP 27. Det är vårt ansvar att bevara planeten för kommande generationer”, skriver Marian Jurecka, miljöminister i EU:s nuvarande ordförandelande Tjeckien, i ett pressmeddelande.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV