Radar · Politik

Flyktingar kan tvingas bo i tält och lagerlokaler

Integrations- och migrationsminister Anders Ygeman räknar med att ytterligare 12 000 platser att bo på behövs för att ta emot flyktingar från Ukraina.

Migrationsverket hinner inte få fram boende till alla Ukrainaflyktingar. Därför öppnas nu 12 000 boendeplatser upp i tält, idrottshallar och lagerlokaler.

Enligt flyktingorganet UNHCR har över två miljoner människor lämnat Ukraina sedan Ryssland invaderade landet och kriget startade.

Av dem som flytt har hittills 3500 sökt skydd i Sverige.

– Framförallt i går kom många på en och samma dag, 2 000 personer, säger integrations- och migrationsminister Anders Ygeman (S) på en pressträff med anledning av flyktingsituationen till följd av Rysslands invasion av Ukraina.

Av de som hittills har kommit till Sverige har ungefär  70 procent bosatt sig hos vänner och bekanta, varav de flesta i Stockholm och Malmö.

Anders Ygeman påpekar att en skillnad jämfört med tidigare flyktingsituationer är att en stor del av de som flyr är kvinnor och barn eftersom alla män mellan 18 och 60 år måste stanna kvar i Ukraina och försvara sitt land.

Betydligt fler platser att bo på behövs

Den 3 mars fattade EU:s ministerråd beslut om att aktivera massflyktsdirektivet vilket innebär att flyktingar från Ukraina får tillfälligt uppehållstillstånd i ett år med möjlighet till förlängning i ytterligare två år.

Migrationsverket förbereder 30 000 boendeplatser för att ta emot ukrainska flyktingar. Men det kommer sannolikt att behövas långt fler platser, enligt migrationsminister Anders Ygeman. 

– Jag vill understryka att vi står inför den största flyktingkrisen sedan andra världskriget. I det läget måste vi pröva varje tänkbar lösning, säger han.

Därför ger nu regeringen Migrationsverket i uppdrag att skaffa fram fler tillfälliga evakueringsbostäder, bland annat i tält. Länsstyrelserna ska även inventera redan befintliga lokaler där flyktingar kan tas emot.

– Det kan handla om idrottshallar, mässhallar, lagerlokaler och andra utrymmen, säger Anders Ygeman.

Han uppger att det är för tidigt att säga när dessa tillfälliga bostäder ska finnas på plats, men målet är 12 000 tillfälliga evakueringsbostäder så fort som möjligt.

– När det gäller kommunernas ansvar i mottagandet vill jag understryka att alla kommuner ska bidra. Vi ska inte ha det som förra flyktingkrisen där vissa kommuner tog stort ansvar och andra kommuner inte var med och bidrog, säger Anders Ygeman.

Möte med alla kommuner på torsdag

Han ska tillsammans med civilminister Ida Karkiainen (S) ha möte i morgon med landets alla 290 kommuner, där de bland annat kommer att ta upp vikten av att alla kommuner den här gången tar sitt ansvar för att ta emot flyktingar. 

Enligt Anders Ygeman förbereder infrastrukturdepartementet ett förslag om att återinföra tillfälliga id-kontroller likt de som infördes under flyktingkrisen 2015 för att “stärka rikets säkerhet”.

– Det möjliggör ett återinförande för id-kontroller på bussar, tåg och passagerarfartyg till Sverige från utlandet, säger Anders Ygeman.