Radar · Morgonkollen

Mer koldioxid i luften än på fyra miljoner år

Koncentration koldioxid i atmosfären.

Mängden koldioxid i atmosfären har nått nivåer som inte har upplevts på fyra miljoner år och är halvvägs till en fördubbling jämfört med förindustriell tid.
– Koldioxiden befinner sig på nivåer som vår art aldrig tidigare har upplevt, säger forskaren Pieter Tans.

Kraftverk, fordon, industrier och andra utsläppskällor fortsätter att spy ut enorma mängder koldioxid i atmosfären. I maj nådde den genomsnittliga koncentrationen närmare 421 miljondelar (ppm) – rekord för i år. Det innebär att koldioxidhalten i atmosfären nu är 50 procent högre än det förindustriella genomsnittet.

Det är inte ovanligt att maj är månaden med högst koldioxidhalter varje år, eftersom den inträffar precis innan växtligheten på norra halvklotet skjuter fart och börjar samla på sig koldioxid genom fotosyntes.

I maj 2021 låg den genomsnittliga koncentrationen på 419 ppm och i maj 2020 på 417 ppm, enligt USA:s vädermyndighet NOAA.

Fossila klimatbovar

Förbränningen av fossila bränslen som kol, olja och gas släpper ut växthusgaser som koldioxid och metan i atmosfären och haven. Utsläppen har fått temperaturen på planeten att stiga till nivåer som inte kan förklaras av naturliga orsaker och effekter som ökade översvämningar, mer extrem värme, torka och förvärrade skogsbränder drabbar redan miljontals människor världen över.

Nu finns det mer koldioxid i atmosfären än på över fyra miljoner år, enligt NOAA. På den tiden var havsnivån 5–25 meter högre än i dag, vilket skulle vara tillräckligt för att dränka många av världens största moderna städer.

”Koldioxiden befinner sig på nivåer som vår art aldrig tidigare har upplevt, det är ingen nyhet. Vi har vetat om det här i ett halvt sekel och har misslyckats med att göra något signifikant åt saken”, säger Pieter Tans, seniorforskare vid Global Monitoring Laboratory vid NOAA, i en kommentar, och fortsätter:

”Vad krävs för att vi ska vakna?”.

Tans och hans kollegor baserar sina beräkningar på data från en väderstation på toppen av vulkanen Mauna Loa på Hawaii och landade i majmätningarna på ett genomsnitt på 420,99 ppm. Andra forskare, från Scripps Institution of Oceanography, gör också observationer vid Mauna Loa och kom i sin tur fram till 420,78 ppm.

Båda beräkningarna är nästan 2 ppm högre än förra årets rekordhöga nivå för maj.

2021 släppte världen sammanlagt ut 36,3 miljarder ton koldioxid, den högsta nivån som någonsin hittills har registrerats.

"Rusar mot katastrof"

De ökande utsläppen är ytterligare ett bevis på att länder gör små framsteg för att leva upp till de mål som sattes upp i Paris 2015 om att begränsa den globala uppvärmningen till väl under 2 grader, helst till 1,5 grader jämfört med förindustriell tid. Det är nödvändigt för att undvika de mest förödande effekterna av klimatförändringarna, enligt forskare.

”Det är deprimerande att vi saknar den kollektiva viljan att bromsa den obevekliga ökningen av koldioxid”, säger Ralph Keeling, forskare vid Scripps Institution of Oceanography, i en kommentar.

”Användningen av fossila bränslen accelererar kanske inte längre men vi rusar fortfarande i toppfart mot en global katastrof.”

Fakta: Därför blir det varmare

Den främsta orsaken till den globala uppvärmningen är den förändring av luftens kemiska sammansättning som människan orsakar genom utsläpp av växthusgaser, främst koldioxid. Växthusgaserna förstärker atmosfärens förmåga att värma jordytan – den så kallade växthuseffekten blir starkare.

Den största källan till utsläpp av växthusgaser är fossila bränslen som kol, bensin, diesel och naturgas. Även markanvändning, främst skogsavverkning, bidrar till klimatets nuvarande förändring.

De globala koldioxidutsläppen har ökat successivt och uppgår i dag till omkring 35 miljarder ton per år. Luftens koldioxidhalt har ökat med runt 50 procent sedan förindustriell tid och fortsätter att stiga med ungefär 0,4 procent per år.

Källa: Naturvårdsverket

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV