Radar · Politik

”Begränsa vilka som kan överklaga miljöbeslut”

Sverigedemokraterna, där Martin Kinnunen är miljö- och klimatpolitisk talesperson, är ett av partierna bakom förslaget.

Majoriteten i riksdagen vill minska möjlighet att överklaga miljöbeslut.
– En väldigt tråkig utveckling för svensk miljöpolitik, säger Vänsterpartiets Elin Segerlind.

Allmänhetens och miljöorganisationers möjlighet att överklaga miljöbeslut bygger på Århuskonventionen som Sverige har undertecknat och är en del av det internationella miljöregelverket.

Bara under den pågående mandatperioden har konventionen flera gånger varit uppe för diskussion, senast när EU gjorde en översyn av dess efterlevnad och bland annat Sverige fick kritik. Flera gånger har diskussionen gällt att inskränka den så kallade talerätten, men då har det inte blivit något av med det.

Politisk majoritet för en begränsning

Nu har både Sverigedemokraterna och Centerpartiet skrivit motioner om att begränsa talerätten, och i riksdagens miljö- och jordbruksutskott fick de stöd av Moderaterna och Kristdemokraterna.

De fyra partiernas utskottsmajoritet innebär att riksdagen genom en omröstning nästa vecka via ett tillkännagivande kommer att begära att regeringen ändrar reglerna.

– Vi tycker att det ska vara en organisation som är direkt berörd av den verksamhet som man överklagar, då är det inga konstigheter. Vi tycker att det ska finnas en talerätt men den ska vara väl avvägd och det är den inte i dag, säger Martin Kinnunen, miljö- och klimatpolitisk talesperson för Sverigedemokraterna, till Sveriges Radio.

"Sverige har tappat ledartröjan"

Liberalerna, Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vill behålla reglerna för att säkra allmänhetens och miljöorganisationers möjlighet till inflytande i miljöärenden.

– Det här beslutet ligger i tiden för den svenska miljöpolitiken. Jag ser återkommande förslag och beslut som gör att Sverige rör sig bort från de nödvändiga åtgärderna som vi behöver göra för omställningen, säger Elin Segerlind, miljö- och klimatpolitisk talesperson och riksdagsledamot för Vänsterpartiet, till Syre och fortsätter:

– Jag tycker det är en väldigt tråkig utveckling som vi ser för svensk miljöpolitik. Det märker vi till exempel i Sveriges relation till EU, att Sverige verkligen har tappat ledartröjan i miljö- och klimatfrågor och det i en tid där vi verkligen skulle behöva pusha på ännu mer.

"Kan bli knepigt"

Elin Segerlind anser att det dock kommer att bli “knepigt” för Sverige att begränsa talerätten eftersom EU styrs av samma konvention och Sverige fortfarande är en del av EU.

– Det skulle jag säga inte är möjligt. Vi styrs av samma EU-fördrag. Vi kan inte välja russinen i kakan. EU är en allt eller inget-situation, säger Elin Segerlind.

Att Sveriges riksdag nu sannolikt kommer att besluta om att Århuskonventionen ska ändras ser Elin Segerlind som “en jätteolycklig utveckling”.

– Även om vi tycker att vi har ett starkt demokratiskt skydd i Sverige för miljöorganisationer så vet vi att det ser väldigt annorlunda i andra delar av världen där organisationer har nästan ingen insyn eller möjlighet att påverka alls, trots Århuskonventionen, säger Elin Segerlind och fortsätter:

– Här måste man också kunna se till helheten. Talerätten enligt Århuskonventionen behövs i Sverige, men kanske ännu mer på andra håll i Europa och därför är det jätteviktigt att den finns kvar.

Världsnaturfonden beklagar

Även Världsnaturfonden WWF är kritiska till beslutet att försöka begränsa vilka som kan överklaga beslut som rör miljön.

– WWF beklagar att Kristdemokraterna, Centerpartiet, Sverigedemokraterna och Moderaterna vill uppmana regeringen att verka internationellt för att försvaga talerätten i FN-konventionerna, säger Emelie Nilsson, sakkunnig naturvårdspolicy på WWF, i ett pressmeddelande.

– En av grundprinciperna i ett rättssamhälle är att beslut ska kunna prövas i domstol. Om rätten begränsas generellt skulle det få stor negativ påverkan på miljöpolitiken och demokratiska rättigheter i stora delar av världen, säger Emelie Nilsson.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV