Glöd · Ledare

Valår – nu behöver vi diskutera lösningar som fungerar

Det är valår i år, ett år då partierna kommer diskutera klimat och social integra … Nej, jag menar kärnkraft och invandring. Vi har hört debatterna, och klimatfrågan kommer reduceras till att handla om kärnkraften och oljan i Europa. Oro och otrygghet kommer reduceras till invandring och poliser. Lösningarna som kommer presenteras är sådana vi hört förut, sådana vi vet inte fungerar.

Förra året öppnade vi upp för betydligt mer övervakning av medborgare, och samtidigt, av en slump, lyckades vi med hjälp av fransk polis sätta dit större skikt av olika gäng. Ändå såg vi ingen nedgång i antalet skjutningar, tvärtom. Det är alltså inte så enkelt att bli av med dödliga våldet, som att bara ge polisen mer verktyg att använda. Många av våra främsta politiker ser det som att vi behöver ta i ännu hårdare, ännu mer övervakning, ännu hårdare straff, ännu fler poliser. Det kommer inte hjälpa.

Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna slår allt hårdare slag för att kärnkraften behövs för att trygga elförsörjningen i en framtid där vi ställt om till ett klimatneutralt leverne. Stärkt av att det gått ett antal år sedan Fukushima, och ännu fler sen vi nästan hade en härdsmälta i Forsmark. När riskerna med kärnkraften har svalnat i våra medvetanden är det lättare att prata om tillfälliga prishöjningar när det blåser mindre. Som om världens största problem vore att svenskarna överlag är för fattiga.

Man låtsas inte bara att kärnkraft är en pålitlig energikälla (helt blind för att snabbstoppet av Ringhals 3 kom när vi behövde elen som mest, och att det är ett fullt normalt beteende för svenska kärnkraftverk) utan man tar också varje chans man får att stoppa ihop kärnkraft i samma mening som vattenkraft, så att man kan kalla kombinationen för ”reglerkraft”.

Kärnkraften kan inte regleras, den är antingen av eller på, och när den är av tar det lång tid för den att slås på. Den kan inte kompensera för vindkraftens svängningar.

Det pratas om att ny kärnkraft är säker och bättre, och att man i Kina minsann har kunnat bygga nya kärnkraftverk snabbt. Som om våra krav på säkerhet var deras. Det enda sammanhängande i debatten är väl att lika lång tid som det egentligen skulle ta för ett modernt kärnkraftverk att byggas, precis så lång tid tänker man sig att man ska låta omställningen ta. Newsflash, vi har inte mer än några år innan 1,5-gradersmålet är oundvikligen passerat. Kärnkraft kommer inte hjälpa.

Vi vet vilken debatt vi kommer få, enda utrymmet för något annat är om vi andra skapar det. Om vi istället för att prata om att höja lönerna för poliser pratar om att det i nära hälften av landets regioner tar över 30 dagar att få en första kontakt med Barn- och ungdomspsykiatrin. Att för att barn inte ska växa upp i gäng krävs det att de har en tilltro till samhället, som är svår att få om man ser hur föräldrarna lever på existensminimum och soc.

Om vi istället för att lägga biståndspengar på att utvisa människor pratade om att lägga pengar på att se till så att alla som befinner sig i landet har rätt till skola och god sjukvård. Om vi lade mer energi på hur vi hjälper 82 miljoner flyktingar (sådana som tvingats från sitt hem på grund av konfilkter eller katastrofer) i världen än på hur vi stjälper dem som är här.

Och tänk om vi, istället för att fokusera på att bensin- och energipriset är lite högre än normalt, fokuserade på hur vi kan anpassa vår energiförbrukning till att det ibland blåser mindre och att väldigt snart måste våra utsläpp ner till noll. Det blir upp till oss att ta upp frågorna, för socialdemokrater, moderater och sverigedemokrater kommer sannerligen inte göra det. När vi går till val kommer de flesta partier vilja fortsätta diskutera lösningar som inte funkar, på fel problem.

Det är äntligen riktig vinter igen.

Vaccinpassen tar allt större plats, trots att det blir allt mer uppenbart att för samhällssmittan gör det väldigt liten skillnad om man är vaccinerad eller ej.