Radar · Miljö

Bävrar migrerar till varmare Arktis: kan ge smältande permafrost

Bävrar trivs allt längre norrut, något som kan få långtgående effekter för de arktiska ekosystemen.

I takt med att klimatet värms upp så har bävrarna upptäckt nya hem i arktiska områden där de aldrig tidigare funnits. Deras utbredning överraskar forskarna och kan till och med skynda på den globala uppvärmningen.

– Vi visste inte vad vi skulle hitta och blev väldigt förvånade, säger Ken Tape, ekolog vid University of Alaska i Fairbanks, till the Guardian.

Han är en av forskarna som deltagit i en studie som kartlagt bävrarnas utbredning i Alaska och som konstaterat att de tagit sig betydlig längre norrut än väntat.

– Det finns områden i Alaska som inte haft några bevis för bäverförekomst för 50 år sedan och som nu tydligt är helt fyllda av dem, säger han till the Guardian.

Den snabba globala uppvärmningen och det faktum att den går betydligt snabbare vid de båda polområdena har gjort att bävrar nu kan frodas betydligt längre norrut än tidigare. Det innebär också än så länge okända effekter på ekosystemen. Men ursprungsbefolkningen i området har redan uttryck oro för att alltfler bäverdammar skapar problem med vattenkvalitet, tillgång till fisk nedströms dammarna samt en minskad tillgång till sina båtar.

En annan oönskad effekt kan vara att dammar i dessa områden skapar små pölar som bättre absorberar värme och som leder till lokala upptinade områden där permafrosten tinar upp.

– De där dammarna absorberar värme bättre, de förändrar områdets hydrologi och permafrosten reagerar på det, säger Ken Tape till the Guardian och konstaterar att det hela accelererar klimateffekterna.

Tinande permafrost är en av de faktorer som forskare länge varnat för kan leda till en snabb klimatpåverkan och öka risken för att vi når så kallade tipping points/tröskeleffekter i klimatet som inte går att stoppa.

Och Alaska är troligen inte det enda området där bävrar flyttar norrut. Forskarna menar att det är troligt att liknande förflyttningar även sker i andra arktiska områden såsom Kanada och Ryssland.