Radar · Politik

Nya krav på förskoleplikt för bättre svenska

Förslaget om om obligatorisk språkförskola, som kommer från januariavtalet mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna, lyfts nu åter av Liberalerna.

Liberalerna vill införa förskoleplikt, med syfte att förbättra kunskaperna i det svenska språket hos barnen. Förslaget stöds av flera, men det finns olika åsikter om från vilken ålder förskolan ska vara obligatorisk.

Liberalerna vill införa förskoleplikt för barn som behöver lära sig bättre svenska. Det är ett av förslagen som presenteras i partiets valmanifest idag.
Redan i dag får många 2,5-åringar sin språkutveckling bedömd av BVC. Enligt förslaget ska det besöket vara obligatoriskt för föräldrar vars barn inte är inskrivna i förskolan. Och om barnen ligger efter i språkutvecklingen ska det vara föräldrarnas ansvar att skriva in dem i förskolan.

– Utan svenska är det väldigt svårt att klara sig i Sverige, man riskerar att dras in i utanförskap, säger partiledare Johan Pehrson på en pressträff.

Lade samma förslag för två år sedan

Nästan på dagen för två år sedan föreslog Liberalernas dåvarande partiledare Nyamko Sabuni att förskolan skulle vara obligatorisk från fem års ålder, just för att förbättra svenskan hos barnen.

– Svenska språket är oerhört viktigt för integrationen och möjligheten att klara grundskolan med behörighet till gymnasiet och möjligheten att så småningom få arbete. Då menar vi att det är viktigt att vi börjar tidigt. Många av de barn som i dag lämnar grundskolan utan behörighet är barn som har svårt med det svenska språket, sa Nyamko Sabuni då till Dagens Nyheter.

Föreslås av flera partier

Förslaget om obligatorisk språkförskola, som kommer från januariavtalet mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna, har förespråkats av flera. 
I en gemensam motion från flera socialdemokratiska riksdagsledamöter föreslås en förskoleplikt från två års ålder.

Regeringens jämlikhetskommission vill ha förskoleplikt från tre år så fler barn kan gå i förskola och lära sig bättre svenska.

Lotta Edholm, tidigare skolborgarråd i Stockholm för Liberalerna, presenterade i november 2020 en utredning där hon föreslår att förskolan ska bli obligatorisk för alla barn från och med 5 års ålder.

Ny lag sedan den 1 juli 2022

Just förskoleplikten har inte införts men andra förslag från utredningen trädde i kraft genom lagändringar så sent som den 1 juli i år.

Hemkommunen måste nu inför hösten barnet fyller tre år ta kontakt med vårdnadshavaren om barnet inte har en förskoleplats. Om barnet ändå inte börjar i förskolan ska ny kontakt tas inför varje höst och varje vår fram till att barnet fyller sex år.

Hemkommunen måste också erbjuda förskoleplats till vissa barn, även om deras vårdnadshavare inte har bett om förskoleplats. Det gäller om barnet är fött utomlands och vistas i Sverige sedan högst fem år, eller om barnets vårdnadshavare är födda utomlands, men nu är bosatta i Sverige och vistas här sedan högst fem år.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV